מחירון שירותים

מחירי השירותים המפורטים הוגדרו ונקבעו על ידי משרד האוצר.

לרוכשים חבילות שימוש בכמויות משמעותיות ינתנו הנחות על מחירי המחירון. לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד השירות.


לצפייה במחירון חבילות עבור ממשק מעסיקים לחץ כאן>>>

הצג שירותים עבור:

בקשת חוסך למידע פנסיוני מכל הגופים

20 ₪

בקשת בעל רישיון למידע פנסיוני מכל הגופים

18 ₪

בקשה למידע פנסיוני מגוף מסויים

10 ₪

בקשה למידע על מוצר פנסיוני יחיד

5 ₪

בקשה למידע על יתרות פיצויים

0.5 ₪
לכל עובד בגוף מוסדי

העברת מידע נלווה להפקדת כספים שלא בוצעה במערכת

3 ₪
לקובץ לכל גוף מוסדי+0.15 לכל רכיב או 1 ש"ח לכל ת.ז ייחודית בחיוב מרוכז

העברת מסמכים מבעל רישיון לגוף מוסדי

2.5 ₪

בקשת פרודוקציה תדירות חודשית

0.5 ₪
בעד כל המוצרים של לקוח בגוף מוסדי

בקשת פרודוקציה תדירות רבעונית

1.2 ₪
בעד כל המוצרים של לקוח בגוף מוסדי

בקשת פרודוקציה תדירות חצי שנתית

1.8 ₪
בעד כל המוצרים של לקוח בגוף מוסדי

בקשת פרודוקציה תדירות שנתית או חד פעמי

2.4 ₪
בעד כל המוצרים של לקוח בגוף מוסדי

הפקדת כספים (כולל העברת מידע נלווה)

3 ₪
להפקדה לכל גוף מוסדי+0.15 ש"ח לכל פיצול של ההפקדה

בקשת עדכון כתובת עבור לקוח במוצר

2 ₪
כולל אסמכא לגבי העדכון. ללא אסמכתא: בחינם

בקשת עדכון פרטים אישיים עבור לקוח בגוף מוסדי

4 ₪
כולל אסמכתא לגבי העדכון. ללא אסמכתא: בחינם

ביטול ייפוי כוח

2.5 ₪
אפשרי למפיץ מסוג יועץ פנסיוני בלבד

בקשת לקוח לקבלת מידע אודות נתונים שהועברו לגביו במערכת

40 ₪

בקשת נתונים על כספים שהועברו במערכת

40 ₪
לכל בקשה+1 ש"ח לכל עובד(כאשר היוזם הנו מעסיק)

דו"חות תפעוליים

40 ₪
ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחר סטטוס משתמש לכניסה לאתר:
אני סוכן/יועץ
אני חוסך
אני מעסיק
כניסה
כניסה
כניסה
הכנס לשירות באמצעות:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחר דרך הרשמה לאתר ע"פ סטטוס המשתמש שלך:
חוסך
הרשם וקבל את כל המידע הפנסיוני שלך
הרשמה
מעסיק
הרשמה
סוכן/יועץ
עבור להרשמה בעמוד הבית
הרשמה