מדריך למשתמש

איך להתקין מזהה כרטיס חכם במחשב שלך?
כרטיס חכם- איך אני נרשם לשירות?
טוקן- איך אני נרשם לשירות?
בקשה לדיווח הפקדות מעסיקים
דיווח על ביטול תנועות/ דוח שלילי
הפקת דוחות מענים
ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחר סטטוס משתמש לכניסה לאתר:
אני סוכן/יועץ
אני חוסך
אני מעסיק
כניסה
כניסה
כניסה
הכנס לשירות באמצעות:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחר דרך הרשמה לאתר ע"פ סטטוס המשתמש שלך:
חוסך
הרשם וקבל את כל המידע הפנסיוני שלך
הרשמה
מעסיק
הרשמה
סוכן/יועץ
עבור להרשמה בעמוד הבית
הרשמה