ביוזמת ובפיקוח
רשות שוק ההון,
ביטוח וחיסכון

כללי מערכת

כללי מערכת

כללי מערכת ממשק מעסיקים גרסה 4.0 – (עדכון) – לקובץ המלא (עודכן 3/5/22)

כללי מערכת ניוד בין קופות – גרסה 2.0 (עדכון) – לקובץ המלא (עודכן 3/2/22)

כללי מערכת – ממשק מעסיקים גרסה 4.0 – סופי לקובץ המלא (עודכן: 1/2022)

כללי מערכת ניוד בין קופות – גרסה 2.0 – לקובץ המלא (עודכן: 1/2022)

גרסת פברואר 2021:

כללי המערכת – דיווח הפקדות מעסיקים וקליטת היזון חוזר – התאמות לגרסה 3.0 לקובץ המלא

כללי מערכת – עדכון – דוח מידע למעסיק עבור עובד חדש – לקובץ המלא

כללי מערכת לביצוע שינויי קיום, בעלות ותפעול בגופים המוסדיים ובקופות הגמל. לקובץ המלא: לחץ כאן

גרסה 11:

כללי המערכת עדכונים לממשק אחזקות – לקובץ המלא

כללי המערכת עדכונים לממשק אירועים – לקובץ המלא

כללי המערכת דוחות למעסיק – לקובץ המלא

כללי המערכת היזון חוזר ראשוני – לקובץ המלא

כללי מערכת – אימות הרשאת גורם מתפעל על ידי המסלקה הפנסיונית – לקובץ המלא

גרסה 10:

עדכונים ותוספות לממשק הניוד.לקובץ המלא

עדכונים והבהרות לכללי מערכת ולממשק הניוד. לקובץ המלא: לחץ כאן

כללי מערכת לתהליך ניוד בין קופות. לקובץ המלא: לחץ כאן

כללי מערכת – ביצוע סליקה כספית באמצעות המסלקה – גופיים מוסדיים. לקובץ המלא: לחץ כאן

גרסה 9:

עדכון לכללי מערכת- שינוי מנגנון ההפצה בבקשת ייפוי כוח (1700)– לקובץ המלא: לחץ כאן

כללי מערכת – שינויים בבקשות לקבלת מידע מכלל הגופים המוסדיים ומגוף מוסדי מסויים- לקובץ המלא: לחץ כאן

כללי מערכת – שינויים בבקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים – לקובץ המלא: לחץ כאן

גרסה 8:

כללי מערכת – ממשק אחזקות – התאמות לגרסה 007 של ממשק אחזקות. לקובץ המלא: לחץ כאן

כללי מערכת – שינויים בממשק יתרות פיצויים. לקובץ המלא:  לחץ כאן

כללי מערכת – שינויים בממשק אירועים – בקשה לקבלת מידע/ייפוי כוח. לקובץ המלא:  לחץ כאן

כללי מערכת – בקשה לאיתור קרנות פנסיה במעמד לא מפקיד- פישינג פנסיה לקובץ המלא:  לחץ כאן

גרסה 7:

כללי מערכת(למוסדיים) – ביצוע סליקה כספית לרשימות מעסיקים באמצעות המסלקה הפנסיונית – התאמות לגרסה 2.0 של ממשק מעסיקים. לקובץ המלא: לחץ כאן

כללי המערכת למעסיקים/מייצגים – ביצוע סליקת כספים לרשימות מעסיקים באמצעות המסלקה הפנסיונית – התאמות לגרסה 2.0 של ממשק מעסיקים. לקובץ המלא: לחץ כאן

כללי המערכת – דיווח הפקדות מעסיקים – התאמות לגרסה 2.0 של ממשק מעסיקים. לקובץ המלא: לחץ כאן

כללי מערכת – קליטת היזון חוזר התאמות לגרסה 2.0 של ממשק מעסיקים. לקובץ המלא: לחץ כאן

כללי מערכת היזון חוזר ראשוני. לקובץ המלא: לחץ כאן

גרסה 6:

כללי מערכת– סליקה כספית – עבור גופים מוסדיים. לקובץ המלא: לחץ כאן

כללי מערכת-סליקה כספית – עבור מפיצים ומעסיקים -טיוטה. לקובץ המלא:  לחץ כאן

כללי מערכת– איתור קרנות פנסיה במעמד לא מפקיד – "פישינג פנסיה". לקובץ המלא: לחץ כאן

כללי מערכת– היזון חוזר מסכם שנתי. לקובץ המלא: לחץ כאן

גרסה 5 (ממשק מעסיקים):

נוהל עבודה בין המסלקה למעסיקים ומייצגיהם. לקובץ המלא:  לחץ כאן

כללי מערכת– דיווח הפקדות וביצוע תיקונים. לקובץ המלא: לחץ כאן

כללי מערכת– קליטת היזון חוזר. לקובץ המלא: לחץ כאן

כללי מערכת– רישום מעסיקים ומייצגים לשירות . לקובץ המלא:  לחץ כאן

גרסה 4:

עדכון לכללי מערכת מיום 20.8.15. לקובץ המלא: לחץ כאן

כללי מערכת שינויים בממשק אחזקות. לקובץ המלא: לחץ כאן
 
כללי מערכת שינויים בממשק אירועים ומשוב מנהלי. לקובץ המלא: לחץ כאן
בקשת מפיץ לקבלת ממשק פרודוקציות או בקשת ביטול מידע פרודוקציות. לקובץ המלא: לחץ כאן
עדכון פרטים אישיים בחברה. לקובץ המלא: לחץ כאן
ביטול ייפוי כוח. לקובץ המלא: לחץ כאן
העברת מסמכים. לקובץ המלא: לחץ כאן

גרסה 3-ינואר 2015

תוספות לכללי מערכת גרסת ינואר 2015. לקובץ המלא: לחץ כאן

כללי מערכת בדבר הגשת ייפוי כוח לגוף מוסדי שלא אגב בקשה (1700). לקובץ המלא: לחץ כאן

כללי מערכת בדבר שינויים בבקשה לקבלת מידע מתמשך מגוף ספציפי (9201). לקובץ המלא: לחץ כאן

כללי מערכת בדבר בקשה לקבלת מידע חד פעמי על כלל המוצרים של חוסך בגוף מוסדי מסויים (9101). לקובץ המלא: לחץ כאן

כללי מערכת בדבר שינויים בממשקי אירועים ומשוב מנהלי. לקובץ המלא: לחץ כאן
 
כללי מערכת בקשת מפיץ לקבלת מידע על יתרות פיצויים (9300/9301). לקובץ המלא: לחץ כאן

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית

בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:

עדיין אין לכם חשבון? 

בחרו את סוג המשתמש להרשמה לאתר:

עדיין אין לכם חשבון? 

בחרו את סוג המשתמש להרשמה לאתר:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית

בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:

כניסה לשירות באמצעות:

רישום של סוכן/ יועץ חדש