עמוד הבית של המוסדיים
נמצא כרגע בבנייה
ויעלה לאוויר בקרוב

המחלקה מספקת מענה לשאלות בתחומים אלו:

ממשק ניוד

בדיקת מענים תקינים וחריגות שלא נענו במועד

ממשק מעסיקים

בדיקת מענים עבור היזון שוטף, שבועי ושנתי

ממשק פרודוקציה

קבלת מידע בתדירות קבועה עבור לקוחות בעל רישיון ע"י הגוף המוסדי עד ליום 15 לכל חודש (בגין חודש קודם), המידע מוצג במלואו באתר המסלקה

פניות איכות

פניות המתקבלות במסלקה ממפיצים/מבוטחים/סוכנים אודות בירורים שונים הנוגעים למענה המוסדי

חדשות ועדכונים

שאלות ותשובות

לכל היותר עד ל 15 לכל חודש נוכחי בגין תאריך נכונות של יום העסקים האחרון בחודש קודם

החל מגרסה 4 אשר עולה בתאריך 22.05.2022, המענה ישתנה מ-5 ימי עסקים ל-3 ימי עסקים.

נדרש לשלוח היזון שבועי כל יום ראשון (קרי בתחילת כל שבוע).

המענה חייב להתבצע דרך אתר המסלקה.

תיק מסלקה יוגדר כתיק סגור ללא אפשרות דיווח נספחים באחד משני המצבים הבאים:

• חלפו 180 ימים מהמועד האחרון שבו דווח נספח כלשהו בתיק
או
• חלפו 60 ימים מהמועד שבו דווח נספח ה' 1 מקופה מעבירה על א' + ד' או י' אגב הצטרפות הכולל קוד שונה מ- 22