לידיעתכם: ביום ראשון ה- 22.5.2022 חל שינוי בזמן התגובה הנדרש מהגופים המוסדיים למענה לבקשת 9100, מ-3 ימי עסקים ל-3 שעות ולמענה היזון שוטף לדיווח ממשק מעסיקים מ-5 ל-3 ימי עסקים.

ביוזמת ובפיקוח
רשות שוק ההון,
ביטוח וחיסכון

מוסדיים

ברוכים הבאים
לעמוד הבית של המוסדיים
במסלקה הפנסיונית

אנחנו מעמידים לרשותכם צוות שירות ייעודי שזמין בעבורכם לכל נושא ועניין

תוכלו לשלוח אלינו פניה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טופס זה:

שירותים ופעולות לגופים המוסדיים

ממשק ניוד

בדיקת מענים תקינים וחריגות שלא נענו במועד​

ממשק מעסיקים

בדיקת מענים עבור היזון שוטף, שבועי ושנתי​

פניות איכות

פניות המתקבלות במסלקה ממפיצים/מבוטחים/סוכנים אודות בירורים הנוגעים למענה המוסדי​

ממשק פרודוקציה

קבלת מידע בתדירות קבועה עבור לקוחות בעל רישיון מהגוף המוסדי ועד ל-15 לכל חודש

פישינג פנסיה

בדיקת מענים על בקשות וחריגות שלא נענו במועד

שאלות ותשובות

לכל היותר עד ל 15 לכל חודש נוכחי בגין תאריך נכונות של יום העסקים האחרון בחודש קודם

החל מגרסה 4 אשר עולה בתאריך 22.05.2022, המענה ישתנה מ-5 ימי עסקים ל-3 ימי עסקים.

נדרש לשלוח היזון שבועי כל יום ראשון (קרי בתחילת כל שבוע).

המענה חייב להתבצע דרך אתר המסלקה.

תיק מסלקה יוגדר כתיק סגור ללא אפשרות דיווח נספחים באחד משני המצבים הבאים:

• חלפו 180 ימים מהמועד האחרון שבו דווח נספח כלשהו בתיק
או
• חלפו 60 ימים מהמועד שבו דווח נספח ה' 1 מקופה מעבירה על א' + ד' או י' אגב הצטרפות הכולל קוד שונה מ- 22

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית

בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:

עדיין אין לכם חשבון? 

בחרו את סוג המשתמש להרשמה לאתר:

כניסה לשירות באמצעות:

רישום של סוכן/ יועץ חדש