ביוזמת ובפיקוח
רשות שוק ההון,
ביטוח וחיסכון

טפסים ונהלי עבודה

טופס רישום ראשוני לשירות (עבור סוכן/יועץ פנסיוני). לקובץ המלא: לחץ כאן

טופס ניהול משתמשים (לתאגידים בלבד). לקובץ המלא: לחץ כאן

נספח ג' לבעל רישיון. לקובץ המלא: לחץ כאן

כללי מערכת לביצוע שינויי קיום, בעלות ותפעול בגופים המוסדיים ובקופות הגמל. לקובץ המלא: לחץ כאן

נוהל עבודה בין המסלקה למפיצים. לקובץ המלא: לחץ כאן

נוהל עבודה בין המסלקה למוסדיים.  לקובץ המלא: לחץ כאן

נוהל עבודה להתחברות מפיצים למסלקה. לקובץ המלא: לחץ כאן

נוהל עבודה להתחברות מוסדיים. לקובץ המלא: לחץ כאן

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית

בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:

עדיין אין לכם חשבון? 

בחרו את סוג המשתמש להרשמה לאתר:

עדיין אין לכם חשבון? 

בחרו את סוג המשתמש להרשמה לאתר:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית

בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:

כניסה לשירות באמצעות:

רישום של סוכן/ יועץ חדש