רשימת קופות

רשימת גופים מוסדיים/חברות מנהלות – קובץ אקסל להורדה לחצו כאן


רשימת המוצרים לפי חלוקתם ורישומם למוקדי תפעול במסלקה- קובץ אקסל להורדה לחצו כאן


רשימת קופות אליהן ניתן לסלוק כספים לחצו כאן


רשימת קופות אליהן לא ניתן לסלוק כספים לחצו כאן


ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחר סטטוס משתמש לכניסה לאתר:
אני סוכן/יועץ
אני חוסך
אני מעסיק
כניסה
כניסה
כניסה
הכנס לשירות באמצעות:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחר דרך הרשמה לאתר ע"פ סטטוס המשתמש שלך:
חוסך
הרשם וקבל את כל המידע הפנסיוני שלך
הרשמה
מעסיק
הרשמה
סוכן/יועץ
עבור להרשמה בעמוד הבית
הרשמה