ביוזמת ובפיקוח
רשות שוק ההון,
ביטוח וחיסכון

זמן התגובה מתקצר עבור בקשת קבלת מידע פנסיוני מכל הגופים ומענה היזון שוטף לדיווח ממשק מעסיקים

זמן התגובה מתקצר עבור בקשת קבלת מידע פנסיוני מכל הגופים ומענה היזון שוטף לדיווח ממשק מעסיקים

בהתאם להוראות החוזרים "מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני" ו- "אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל", יחול ביום ראשון ה- 22.5.2022 שינוי בזמן התגובה הנדרש מהגופים המוסדיים למענה לבקשת 9100, מ-3 ימי עסקים ל-3 שעות ולמענה היזון שוטף לדיווח ממשק מעסיקים מ-5 ל-3 ימי עסקים. בקישור מטה ניתן להוריד מסמך המפרט את אופן הבקרה על זמן התגובה לבקשת 9100

להורדת מסמך המפרט את אופן הבקרה של המסלקה

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית

בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:

עדיין אין לכם חשבון? 

בחרו את סוג המשתמש להרשמה לאתר:

עדיין אין לכם חשבון? 

בחרו את סוג המשתמש להרשמה לאתר:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית

בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:

כניסה לשירות באמצעות:

רישום של סוכן/ יועץ חדש