מחירון שירותים

מחירי השירותים המפורטים הוגדרו ונקבעו על ידי משרד האוצר.

לרוכשים חבילות שימוש בכמויות משמעותיות ינתנו הנחות על מחירי המחירון. לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד השירות.

כל המחירים המצויינים כוללים מע"מ.


לצפייה במחירון חבילות עבור ממשק מעסיקים לחץ כאן>>>

הצג שירותים עבור:

בקשת חוסך למידע פנסיוני מכל הגופים

20 ₪

בקשת חוסך למידע מתמשך מכל הגופים

1 ₪
חודשי: 1 ש"ח / רבעוני: 2.5 ש"ח / חצי שנתי: 4 ש"ח

בקשה למידע פנסיוני מגוף מסויים

10 ₪

בקשה למידע על מוצר פנסיוני יחיד

5 ₪

בקשת בעל רישיון למידע פנסיוני מכל הגופים

18 ₪

בקשה למידע על יתרות פיצויים

0.5 ₪
לכל עובד בגוף מוסדי

העברת דיווח הפקדות מעסיק

1.17 ₪
לכל ת.ז בחיוב מרוכז או 3 ש"ח לקובץ לכל גוף מוסדי+0.15 לרכיב במוצר

סליקת כספים (במקביל לדיווח מעסיקים)

ללא חיוב
ללא עלות נוספת. עלויות הדיווח בלבד

העברת מסמכים מבעל רישיון לגוף מוסדי (כולל ייפוי כח)

2.5 ₪

בקשת פרודוקציה תדירות חודשית

0.5 ₪
לכל ת.ז

בקשת פרודוקציה תדירות רבעונית

1.2 ₪
לכל ת.ז

בקשת פרודוקציה תדירות חצי שנתית

1.8 ₪
לכל ת.ז

בקשת פרודוקציה תדירות שנתית או חד פעמי

2.4 ₪
לכל ת.ז

בקשת עדכון פרטים אישיים עבור לקוח בגוף מוסדי

ללא חיוב
מידע על המוצר המתעדכן - 4 ש"ח

בקשת עדכון כתובת עבור לקוח במוצר

ללא חיוב
מידע על המוצר המתעדכן - 2 ש"ח

ביטול ייפוי כוח

2.5 ₪
אפשרי למפיץ מסוג יועץ פנסיוני בלבד

בקשת לקוח לקבלת מידע אודות נתונים שהועברו לגביו במערכת

ללא חיוב
ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:
סוכנים ויועצים
חוסכים
מעסיקים
כניסה
כניסה
כניסה
הכנס לשירות באמצעות:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את דרך ההרשמה לאתר בהתאם לסטטוס המשתמש:
חוסכים
הרשמו וקבלו את המידע הפנסיוני שלכם
הרשמה
מעסיקים
הרשמה
סוכנים/יועצים
עברו להרשמה מעמוד הבית
הרשמה