ביצוע פעולה

שירות זה יאפשר להעביר בקשה לביצוע פעולה במוצר פנסיוני, בין היתר:

 

הצטרפות למוצר פנסיוני, בקשה לניוד מוצר פנסיוני, הגשת תביעה לקבלת סכומים ממוצר פנסיוני (בגין פרישה או אובדן כושר עבודה), בקשה למשיכת כספים, בקשה לקבלת הלוואה, ביצוע שינוי במוצר פנסיוני כגון שינוי במסלולי השקעה, במסלול ביטוחי או בכיסוי ביטוחי ועוד.

 

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:
סוכנים ויועצים
חוסכים
מעסיקים
כניסה
כניסה
כניסה
הכנס לשירות באמצעות:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את דרך ההרשמה לאתר בהתאם לסטטוס המשתמש:
חוסכים
הרשמו וקבלו את המידע הפנסיוני שלכם
הרשמה
מעסיקים
הרשמה
סוכנים/יועצים
עברו להרשמה מעמוד הבית
הרשמה