בקשות פרודוקציה

השירות מאפשר לסוכן/יועץ לקבל מידע על כל מוצרי המבוטחים שלו מיצרן מסוים בתדירות לפי בחירתו: חודשית, רבעונית, חצי שנתית או חד פעמית.

 

את המידע ניתן לקבל עבור כל לקוחות המפיץ אצל יצרן או עבור כל לקוחות המפיץ עפ"י מעסיק ספציפי אצל יצרן. בנוסף, ניתן יהיה לבקש לבטל את בקשת הפרודוקציה המתמשכת, וזאת עם סיום תקופת ההתחייבות הנדרשת.

 

(בקשה לקבלת נתונים באופן סדרתי מגדירה בתוכה תקופת התחייבות מינימלית לקבלת המידע: תדירות חודשית: 5 חודשים לפחות, תדירות רבעונית: 3 רבעונים לפחות, תדירות חצי שנתית – שנה לפחות).

 

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:
סוכנים ויועצים
חוסכים
מעסיקים
כניסה
כניסה
כניסה
הכנס לשירות באמצעות:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את דרך ההרשמה לאתר בהתאם לסטטוס המשתמש:
חוסכים
הרשמו וקבלו את המידע הפנסיוני שלכם
הרשמה
מעסיקים
הרשמה
סוכנים/יועצים
עברו להרשמה מעמוד הבית
הרשמה