העברת מסמכים מבעל רישיון לגוף מוסדי

פעולה זו מאפשרת העברת מסמכים או הודעות שונות מסוכן/יועץ פנסיוני לגוף מוסדי.

 

במסגרת פעולה זו ניתן להעביר חבילת מסמכים לגוף מוסדי באמצעות מערכת המסלקה ולקבל אישור מהגוף המוסדי על קבלת המסכים אצלו. סוגי המסמכים: העברת ייפוי כוח, בקשת הצטרפות למוצר, בקשה לעזיבת מקום עבודה, עדכון מסלולים, עדכון הפקדות ושינוי הפרשות.

 

שליחת מסמך המתבצעת במקביל לביצוע פעולה אחרת, לא תחשב כפעולה בפני עצמה, אלא תהיה חלק מהפעולה המקורית לשמה נשלח המסמך.

 

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:
סוכנים ויועצים
חוסכים
מעסיקים
כניסה
כניסה
כניסה
הכנס לשירות באמצעות:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את דרך ההרשמה לאתר בהתאם לסטטוס המשתמש:
חוסכים
הרשמו וקבלו את המידע הפנסיוני שלכם
הרשמה
מעסיקים
הרשמה
סוכנים/יועצים
עברו להרשמה מעמוד הבית
הרשמה