העברת מסמכים מבעל רישיון לגוף מוסדי

פעולה זו מאפשרת העברת מסמכים או הודעות שונות מסוכן/יועץ פנסיוני לגוף מוסדי.

 

במסגרת פעולה זו ניתן להעביר חבילת מסמכים לגוף מוסדי באמצעות מערכת המסלקה ולקבל אישור מהגוף המוסדי על קבלת המסכים אצלו. סוגי המסמכים: העברת ייפוי כוח, בקשת הצטרפות למוצר, בקשה לעזיבת מקום עבודה, עדכון מסלולים, עדכון הפקדות ושינוי הפרשות.

 

שליחת מסמך המתבצעת במקביל לביצוע פעולה אחרת, לא תחשב כפעולה בפני עצמה, אלא תהיה חלק מהפעולה המקורית לשמה נשלח המסמך.

 

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחר סטטוס משתמש לכניסה לאתר:
אני סוכן/יועץ
אני חוסך
אני מעסיק
כניסה
כניסה
כניסה
הכנס לשירות באמצעות:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחר דרך הרשמה לאתר ע"פ סטטוס המשתמש שלך:
חוסך
הרשם וקבל את כל המידע הפנסיוני שלך
הרשמה
מעסיק
הרשמה
סוכן/יועץ
עבור להרשמה בעמוד הבית
הרשמה