דיווח רשימות מעסיקים (העברת רשימות נלוות להפקדת כספים)

פעולה זו מאפשרת לעסיקים או למייצגיהם העברת קבצי דיווח הפרשות חודשיות בהתאם לדרישות החוק: באופן מאובטח, בממשק אחיד, לרבות תהליכי הבקרה הנדרשים.

הרשימות מועברות באמצעות המסלקה ומכילות הנחיות לגבי אופן חלוקת הסכום בין החוסכים השונים והמוצרים השונים. כך מתאפשרת העברת המידע בין מעביר הכסף לגוף המוסדי, בצורה נוחה וקלה.

מעסיק או מייצג הפועל בשמו יכול לבחור לבצע את הדיווח בלבד או לבצע את הדיווח יחד עם תהליך סליקת הכספים בפועל והעברתם לגופים המוסדיים.

 

כניסה לשירות
ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:
סוכנים ויועצים
חוסכים
מעסיקים
כניסה
כניסה
כניסה
הכנס לשירות באמצעות:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחר דרך הרשמה לאתר ע"פ סטטוס המשתמש שלך:
חוסך
הרשם וקבל את כל המידע הפנסיוני שלך
הרשמה
מעסיק
הרשמה
סוכן/יועץ
עבור להרשמה בעמוד הבית
הרשמה