דיווח רשימות מעסיקים (העברת רשימות נלוות להפקדת כספים)

פעולה זו מאפשרת לעסיקים או למייצגיהם העברת קבצי דיווח הפרשות חודשיות בהתאם לדרישות החוק: באופן מאובטח, בממשק אחיד, לרבות תהליכי הבקרה הנדרשים.

הרשימות מועברות באמצעות המסלקה ומכילות הנחיות לגבי אופן חלוקת הסכום בין החוסכים השונים והמוצרים השונים. כך מתאפשרת העברת המידע בין מעביר הכסף לגוף המוסדי, בצורה נוחה וקלה.

מעסיק או מייצג הפועל בשמו יכול לבחור לבצע את הדיווח בלבד או לבצע את הדיווח יחד עם תהליך סליקת הכספים בפועל והעברתם לגופים המוסדיים.

 

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:
סוכנים ויועצים
חוסכים
מעסיקים
כניסה
כניסה
כניסה
הכנס לשירות באמצעות:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את דרך ההרשמה לאתר בהתאם לסטטוס המשתמש:
חוסכים
הרשמו וקבלו את המידע הפנסיוני שלכם
הרשמה
מעסיקים
הרשמה
סוכנים/יועצים
עברו להרשמה מעמוד הבית
הרשמה