מידע על יתרות פיצויים למעסיק

בקשה לקבלת  מידע בדבר יתרות הפיצויים הצבורות של המעסיק ביחס לכלל העובדים וביחס לכל עובד באופן פרטני, בכל מוצר פנסיוני.   מידע זה משמש את המעסיקים לדוחות השנתיים למס הכנסה (ולרשויות אחרות) וכן מאפשר להם לבחון האם ההפרשות שבוצעו בתקופה מסוימת אכן מתאימות לנדרש. המעסיק ייענה אך ורק ביחס למוצרים פנסיוניים בהם הוא רשום כ"מעסיק בעלים". מעסיק לא יוכל לבצע את הפעולה במקרה שבו הוא חתום על הסכם עם החוסך- העובד, מכוח סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג / 1963.

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:
סוכנים ויועצים
חוסכים
מעסיקים
כניסה
כניסה
כניסה
הכנס לשירות באמצעות:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את דרך ההרשמה לאתר בהתאם לסטטוס המשתמש:
חוסכים
הרשמו וקבלו את המידע הפנסיוני שלכם
הרשמה
מעסיקים
הרשמה
סוכנים/יועצים
עברו להרשמה מעמוד הבית
הרשמה