מידע על יתרות פיצויים למעסיק

בקשה לקבלת  מידע בדבר יתרות הפיצויים הצבורות של המעסיק ביחס לכלל העובדים וביחס לכל עובד באופן פרטני, בכל מוצר פנסיוני.   מידע זה משמש את המעסיקים לדוחות השנתיים למס הכנסה (ולרשויות אחרות) וכן מאפשר להם לבחון האם ההפרשות שבוצעו בתקופה מסוימת אכן מתאימות לנדרש. המעסיק ייענה אך ורק ביחס למוצרים פנסיוניים בהם הוא רשום כ"מעסיק בעלים". מעסיק לא יוכל לבצע את הפעולה במקרה שבו הוא חתום על הסכם עם החוסך- העובד, מכוח סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג / 1963.

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחר סטטוס משתמש לכניסה לאתר:
אני סוכן/יועץ
אני חוסך
אני מעסיק
כניסה
כניסה
כניסה
הכנס לשירות באמצעות:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחר דרך הרשמה לאתר ע"פ סטטוס המשתמש שלך:
חוסך
הרשם וקבל את כל המידע הפנסיוני שלך
הרשמה
מעסיק
הרשמה
סוכן/יועץ
עבור להרשמה בעמוד הבית
הרשמה