מידע פנסיוני מגוף מסויים

בקשה זו הנה בקשה למידע על כלל המוצרים של חוסך המנוהלים בחברה מסוימת.

 

בקשה זו מתאימה לחוסכים אשר לא יודעים לספק את מספרי החשבונות/פוליסות, אולם כן יודעים לספק את שם החברה המנהלת.

 

במקרה כזה יידרש מגיש הבקשה (חוסך או סוכן/יועץ בשמו של חוסך)  לבחור את שם החברה המנהלת.

 

המידע החוזר יכיל את כלל החשבונות המנוהלים באותה החברה , תוך פירוט מלוא הנתונים הקיימים בכל חשבון.

 

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:
סוכנים ויועצים
חוסכים
מעסיקים
כניסה
כניסה
כניסה
הכנס לשירות באמצעות:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את דרך ההרשמה לאתר בהתאם לסטטוס המשתמש:
חוסכים
הרשמו וקבלו את המידע הפנסיוני שלכם
הרשמה
מעסיקים
הרשמה
סוכנים/יועצים
עברו להרשמה מעמוד הבית
הרשמה