מידע פנסיוני לחוסך – באופן מתמשך

קבלת תמונת הפנסיה המלאה (מידע מכל הגופים) באופן מתמשך על פי תדירות לבחירה: קבלת המידע בכל חודש / אחת לרבעון / אחת לחצי שנה.

שירות זה מאפשר לחוסכים לעקוב אחר מצבם הפנסיוני תוך שהם מקבלים מידע עדכני אחת לתקופה מוגדרת.

  • קבלת המידע מחייבת את רישום החוסך במסלקה ושליחת בקשה למידע מכלל הגופים על ידי החוסך עצמו, תוך סימון כי מדובר בבקשה למידע מתמשך.
  • על החוסך להגדיר את התדירות המבוקשת לקבלת המידע: חודשית, רבעונית או חצי שנתית.
  • המידע יישלח באופן יזום על ידי החברה המנהלת ויוצג בפורטל המסלקה בתדירות שהוגדרה על ידי החוסך  ללא צורך בביצוע פעולה יזומה נוספת מצידו
  • סוכן אינו רשאי להגיש בקשה מסוג זה
כניסה לשירות
ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:
סוכנים ויועצים
חוסכים
מעסיקים
כניסה
כניסה
כניסה
הכנס לשירות באמצעות:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את דרך ההרשמה לאתר בהתאם לסטטוס המשתמש:
חוסכים
הרשמו וקבלו את המידע הפנסיוני שלכם
הרשמה
מעסיקים
הרשמה
סוכנים/יועצים
עברו להרשמה מעמוד הבית
הרשמה