מידע פנסיוני לחוסך – באופן מתמשך

קבלת תמונת הפנסיה המלאה (מידע מכל הגופים) באופן מתמשך על פי תדירות לבחירה: קבלת המידע בכל חודש / אחת לרבעון / אחת לחצי שנה.

שירות זה מאפשר לחוסכים לעקוב אחר מצבם הפנסיוני תוך שהם מקבלים מידע עדכני אחת לתקופה מוגדרת.

  • קבלת המידע מחייבת את רישום החוסך במסלקה ושליחת בקשה למידע מכלל הגופים על ידי החוסך עצמו, תוך סימון כי מדובר בבקשה למידע מתמשך.
  • על החוסך להגדיר את התדירות המבוקשת לקבלת המידע: חודשית, רבעונית או חצי שנתית.
  • המידע יישלח באופן יזום על ידי החברה המנהלת ויוצג בפורטל המסלקה בתדירות שהוגדרה על ידי החוסך  ללא צורך בביצוע פעולה יזומה נוספת מצידו
  • סוכן אינו רשאי להגיש בקשה מסוג זה
כניסה לשירות
ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחר סטטוס משתמש לכניסה לאתר:
אני סוכן/יועץ
אני חוסך
אני מעסיק
כניסה
כניסה
כניסה
הכנס לשירות באמצעות:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחר דרך הרשמה לאתר ע"פ סטטוס המשתמש שלך:
חוסך
הרשם וקבל את כל המידע הפנסיוני שלך
הרשמה
מעסיק
הרשמה
סוכן/יועץ
עבור להרשמה בעמוד הבית
הרשמה