מידע פנסיוני על מוצר יחיד

בקשה זו מאפשרת לקבל מידע על חיסכון מסוים הקיים לזכותו של חוסך.

 

ניתן לעשות שימוש בפעולה זו על מנת לבחון את היתרות הקיימות בחיסכון, את התשואות שלו (רווחים/הפסדים), ההפקדות השוטפות הנעשות אליו ועוד.

 

בכדי לעשות שימוש בפעולה זו, יש להכיר את מוצרי החיסכון הפנסיוני של החוסך (כולל מספר החשבון/תכנית/פוליסה). בכדי למנוע מצב בו החוסך או היועץ "יפספסו" מוצר חיסכון, מומלץ להגיש תחילה בקשה למידע מכלל הגופים.

 

יועץ פנסיוני יוכל לבקש את המידע באופן מתמשך, כך שהמידע יגיע באופן שוטף, חודש בחודשו. כל משתמש אחר יוכל לבקש את המידע באופן חד פעמי.

 

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:
סוכנים ויועצים
חוסכים
מעסיקים
כניסה
כניסה
כניסה
הכנס לשירות באמצעות:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את דרך ההרשמה לאתר בהתאם לסטטוס המשתמש:
חוסכים
הרשמו וקבלו את המידע הפנסיוני שלכם
הרשמה
מעסיקים
הרשמה
סוכנים/יועצים
עברו להרשמה מעמוד הבית
הרשמה