מידע פנסיוני מכל הגופים

שליחת בקשה לקבלת מידע פנסיוני מלא. הבקשה נשלחת לכלל הגופים המנהלים חסכונות פנסיה במדינת ישראל והם מחויבים בהעברת המידע.

 

המידע המתקבל מכיל את רשימת כל המוצרים הפנסיונים שיש לחוסך, הפעילים ואלו שאינם פעילים, תוך פירוט מלוא הנתונים בכל מוצר: סכומים צבורים, הפקדות חודשיות, דמי ניהול, כיסויים ביטוחיים ועוד.

 

 

———————————————————

****לתשומת לבכם: החל מ-1 לנובמבר 2015 חלה חובת שימוש בבקשה זו על סוכנים ויועצים. יחד עם חובת השימוש קיימים מקרים בגינם יהיה זכאי בעל רישיון (סוכן או יועץ פנסיוני בלבד) לזיכוי עבור הפעולה. למידע נוסף נא ראו את פרק 4 סעיף 2ב' בחוזר האוצר. לחץ כאן.

 

בעל רישיון (בלבד) יהיה רשאי להגיש בקשה לזיכוי במידה והנו יודע להצהיר במדוייק על רשימת הפוליסות של החוסך טרם הגשת בקשת המידע, והיה והמידע החוזר יהיה תואם במדוייק להצהרתו. לצורך קבלת הזיכוי על בעל הרישיון למלא קובץ ובו פירוט חשבונות העמית. את הקובץ יש לשלוח טרם הפצת הבקשה ועד שעה מרגע שליחתה למוקד השירות של המסלקה helpdesk@swiftness.co.il. להלן קישור לקובץ

 

חזור

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:
סוכנים ויועצים
חוסכים
מעסיקים
כניסה
כניסה
כניסה
הכנס לשירות באמצעות:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את דרך ההרשמה לאתר בהתאם לסטטוס המשתמש:
חוסכים
הרשמו וקבלו את המידע הפנסיוני שלכם
הרשמה
מעסיקים
הרשמה
סוכנים/יועצים
עברו להרשמה מעמוד הבית
הרשמה