בקשת לקוח לקבלת מידע אודות נתונים שהועברו לגביו במערכת

פעולה זו מאפשרת לחוסך להגיש בקשה לקבלת מידע אודות בקשות שהוגשו על שמו במערכת.

 

המידע לא כולל נתונים על חסכונותיו השונים של החוסך אלא נתונים טכניים כגון: מהות הבקשה, זהות המבקש, מועד הבקשה וכו'.

 

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:
סוכנים ויועצים
חוסכים
מעסיקים
כניסה
כניסה
כניסה
הכנס לשירות באמצעות:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את דרך ההרשמה לאתר בהתאם לסטטוס המשתמש:
חוסכים
הרשמו וקבלו את המידע הפנסיוני שלכם
הרשמה
מעסיקים
הרשמה
סוכנים/יועצים
עברו להרשמה מעמוד הבית
הרשמה