🔔 לכל העדכונים >

11.2.24 | אין עדכונים חדשים

ביוזמת ובפיקוח
רשות שוק ההון,
ביטוח וחיסכון

סוכנים ויועצים

ברוכים הבאים
לעמוד הבית של הסוכנים והיועצים

כל הפעולות והמידע הנדרש לפעילות השוטפת שלכם, מעכשיו במקום אחד, זמין ונוח.

פעולות נפוצות

שירותים ופעולות לסוכנים ויועצים

סרטוני הדרכה לסוכנים ויועצים

היכרות עם הפורטל עבור סוכנים ויועצים

איך חוסך יכול להפקיד קוד עבור סוכן/ יועץ?

כיצד מגישים בקשת מסלקה וצופים במידע המתקבל?

שאלות ותשובות

המסלקה הפנסיונית הוקמה בשנת 2012 ביוזמת ובפיקוח רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון כשמטרתה העיקרית היא לייעל, למכן, לאבטח, להסיר חסמי נגישות למידע, ולפשט את תהליכי העברת וזרימת מידע והראות הביצוע בפלח השוק הפנסיוני.

המסלקה הפנסיונית הוקמה מתוקף הוראות "חוק המסלקה הפנסיונית" ועל בסיס מכרז ממשלתי ל"הקמת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית והפעלתה" בו זכתה חברת "סוויפטנס בע"מ"

המסלקה נועדה לאפשר לכל אדם פרטי, לכל "בעל רישיון" (סוכן ביטוח, יועץ פנסיוני, משווק פנסיוני) ולכל מעסיק, להעביר באופן ממוכן בקשות לקבלת מידע והוראות לביצוע פעולות ל"גופים המוסדיים" ולקבל דרכה את המענה באופן מהיר וממוכן.

בהתאם להוראות החוק, על כל ה"גופים המוסדיים" במדינת ישראל להתחבר למסלקה, להעביר מידע, ולטפל בכל בקשת מידע והוראה שהועברה אליהם דרכה, וזאת ובסטנדרטים ובלוחות זמנים (SLA) שקבע המחוקק

כל "בעל רישיון" בישראל הרשום במאגר הסוכנים והיועצים של רשות שוק ההון, יכול להירשם לשרותי המסלקה הפנסיונית ולפתוח "חשבון" באמצעותו הוא יכול להגיש/לשלוח לכל גוף מוסדי, ובחלק מהמקרים לכל/למספר גופים ביחד ובפעולה אחת, כל בקשת מידע או הוראה שהוא מבקש להעביר עבור לקוחותיו, ולקבל באמצעות המסלקה את המענה/התגובה.

לטובתם ולשימושם של "בעלי הרישיון" פיתחה המסלקה הפנסיונית שני "נתיבי גישה" עיקריים שהם :

  • "פורטל אינטרנטי" רחב היקף בו מוקצה לו חשבון אישי (שטח עבודה פרטי וחסוי) באמצעותו הוא יכול להגיש/לשלוח כל בקשת מידע או הוראה שהוא מבקש, ולקבל באמצעות הפורטל את המענה, לצפות בו ולהפיק דרכו את הדוחות השונים.
  • "תקשורת בין מחשבים" (B2B) באמצעותה הוא יכול לשדר ישירות מתוך מערכת התוכנה שלו ממשק עם בקשות או הוראות ולקבל בחזרה באמצעות ממשק את כל המענים והתגובות שקיבלה המסלקה מהגופים המוסדיים ביחס לפניה זו

מהיותם שירותים ממוכנים, נגישים כל שירותי המסלקה בפורטל ובתקשורת המחשבים 24/7

המסלקה הפנסיונית מעבירה מידע על המוצרים הפנסיוניים של כל אדם שלו מוצר או זכויות בגוף מוסדי,  לרבות כל אזרח ישראלי, קטין בעל אזרחות ישראלית (רק באמצעות פניה ישירה של הוריו), ואזרח/עובד זר בעל דרכון.

לאחר רישום למסלקה יכול בעל רישיון להגיש בקשה למידע ו/או הוראה לביצוע פעולה על מוצרי הלקוח שלו בכפוף להיותו בעל ייפוי כוח מתאים שניתן לו על ידי החוסך כאשר :

  • בקשת מידע על כל המוצרים הפנסיוניים של לקוח/לקוח חדש בכל הגופים המוסדיים (בקשת "פישינג" המוכרת גם בסלנג כ"ביצוע מסלקה") לקראת ייעוץ פנסיוני ראשוני – בכפוף לקבלת ייפוי כוח א' מהלקוח ובהתאם לתנאים ולמגבלות המוגדרים בייפוי הכוח. האחריות על אימות קיום ייפוי הכוח חלה על המסלקה הפנסיונית
  • במידע או הוראה לביצוע פעולה במוצרי לקוח קיים – בכפוף לקבלת ייפוי כוח ב' (ב1 או ב2) והעברת/המצאות ייפוי כוח זה בידי הגוף המוסדי אליו מועברת הבקשה. האחריות על אימות קיום ייפוי הכוח חלה על הגוף המוסדי אליו הועברה הבקשה

 

מוקד התמיכה הטלפוני של המסלקה הפנסיונית, מסייע ללקוחות ולמשתמשים בדרכי הרישום לשירות, ההתחברות והכניסה לאתר, הגשת הבקשה, הגעת והצגת המענה, הפקת דוחות, הגשת תלונות איכות, ובמתן מענה כללי וטכני על השירות.

לאור הרגישות הרבה שבאבטחת המידע הפנסיוני של כל אחד מאתנו, אין לנציגי מוקד השירות גישה למידע המתקבל במענה והם לא יוכלו להעביר מידע על חסכונות או נתונים אישיים אחרים.

המסלקה הפנסיונית עובדת על פי אמות המידה המחמירות ביותר ומיישמת את אמצעי האבטחה המתקדמים ביותר לשמירת פרטיות המידע. אמצעי אבטחה אלו כוללים, בין השאר, שילוב של רכיבי תוכנה וחומרה המבטיחים זיהוי מוחלט וחד משמעי של המשתמש, מערכות הגנה מתקדמות, וכן צוות מיוחד שייעודו טיפול בהגנת המערכת.

על אף העובדה שפעולות קבלת המידע במערכת כרוכות בתשלום, הן עדיין זולות באופן משמעותי לעומת עלות הליכי הבירור הנערכים כיום במשרדי הסוכנים/יועצים, הדורשים משאבי זמן וכוח אדם.  דרך המסלקה הפנסיונית יגיע אליך המידע השלם והמקיף ביותר אודות הלקוח – וזאת מכלל הגופים המוסדיים במדינת ישראל. המידע יגיע אליך ללא כל מאמץ מיוחד ובזמני תגובה מוגדרים.

כל המידע שיתקבל ישמר בפורטל האינטרנט עד שבעה ימי עסקים מיום קבלת התשובה מהגוף המוסדי האחרון ושליחת הודעה לבעל הרישיון על הגעת המידע המלא. המידע ישמר לשלושים ימים נוספים לצורך בירורים, אך לא יהיה זמין לצפייה לאחר חלוף שבעת הימים. נתונים מנהלתיים של הבקשה (שם המבקש, מהות הבקשה מועד הבקשה וכו') ישמרו לתקופה של 7 שנים ממועד הבקשה

המסלקה הפנסיונית הנה פלטפורמה באמצעותה זורם המידע מהגופים המוסדיים אל לקוחות הקצה- סוכנים, יועצים, חוסכים ומעסיקים. המסלקה מבצעת מבצעת בקרות לוגיות שונות על קבצי הנתונים המועברים במטרה לצמצם עד כמה שניתן בעיות של איכות מידע. יחד עם זאת, המסלקה אינה מתערבת בתוכן המידע ועל כן במקרים בהם נראה לסוכן כי המידע שהתקבל מהחברה המנהלת/הגוף המוסדי אינו שלם או תקין, יש באפשרותו להגיש "פניית איכות" לגוף המוסדי באמצעות המסלקה.

במידה ומתגלה בעיה לכאורה בתוכן המידע שהתקבל מהחברה המנהלת/הגוף המוסדי, יכול הסוכן/יועץ להגיש "פניית איכות".

הגשת הפנייה יכולה להיעשות מתוך עמוד הבית או מתוך תצוגת המידע לבקשה שהוגשה.

הבקשה תעבור סינון ראשוני על ידי מוקד המסלקה ולאחר מכן תועבר להמשך טיפול החברה המנהלת.

על החברה המנהלת חלה החובה להחזיר תוך 3 ימים תשובה מנומקת בדבר קבלת/דחיית הפניה ובמקרה הצורך לבצע תוך 7 ימים נוספים משלוח מתוקן של המידע החסר או השגוי.

בבקשה למידע מכל הגופים יש לציין את קוד האימות שהופק על ידי הלקוח והוא מהווה אסמכתא לקיומו של ייפוי כוח או לסמן כי ייפוי הכוח מאומת באופן עצמאי על ידי ובאחריות מגיש הבקשה (ובכפוף לכך שבעל הרישיון הגיש למסלקה נספח ג'). אין צורך לצרף לבקשה צרופה של נספח א'.  בבקשות אחרות – בהן נדרש נספח ב' אין חובת העברה של הנספח ובתנאי כי בידי הגוף המוסדי המקבל קיים ייפוי כוח תקף. במידה וייפוי כוח ב' טרם הועבר לגוף המוסדי וטרם נרשם על ידו, ניתן ברוב בקשות המידע לצרף את ייפוי כוח ב' לבקשה

המסלקה מפעילה באופן אוטומטי ושוטף מספר מנגנוני בקרה והתראה על אי הגעת מעני הגופים המוסדיים בזמן המוגדר על פי הוראות הרשות (SLA). מנגנונים אלו הם :

  • מנגנון התראות ממוכנות על איחור – מנגנון המופעל באופן אוטומטי בכל סוף יום עסקים על ידי מערכת המיכון של המסלקה ושולח ממשק "התרעה" לכל גוף מוסדי המאחר במשלוח מענה. ההתראות נשלחות לגוף המוסדי לאחר 3, 7, 14, 17 ימים ממועד משלוח הבקשה.
  • מנגנון דוח/אקסל חוסרים במענה – בכל יום מפיצה מערכת המסלקה לכל הגופים המוסדיים דוח/אקסל ובו פירוט כל תיקי המסלקה בכל סוגי הפעולות בהם נמצא המוסדי בחריגה מתקופת המענה המותרת. דוחות אלו מופצים ברובם באופן אוטומטי
  • התראה טלפונית – צוות "קשרי לקוחות מוסדיים" של המסלקה עושה שימוש במספר מערכות בקרה ממוכנות ובדוחות בקרה, באמצעותם מתקבלות התראות על היקף ופרטי החריגות ממענה של כל גוף מוסדי. בכל מקרה בו היקף החריגה בסוג פעולה מסוים עולה על מקרים בודדים מבצע הצוות שיחת בירור עם איש הקשר למסלקה של המוסדי. לגופים המוסדיים קיימת גישה ישירה למערכות הבקרה הממוכנות של המסלקה ואפשרות לבצע בקרה וניטור עצמאיים על מצבם באמצעות תצוגה של מערכות אלו
  • אסקלציה – בכל מקרה בו גוף מוסדי משתהה בסגירת החוסרים ו/או מתגלים בו סימנים של איחורים כרוניים, מבוצעת אסקלציה לבעיה לדרגי הניהול של המסלקה, המקיימים שיחות בירור בנושא עם דרגי הניהול של המוסדיים
  • במקרים קשים במיוחד מועבר המשך הטיפול בגוף המוסדי לרשות שוק ההון.

רשות שוק ההון מקבלת מהמסלקה דיווח שוטף ודיווחים חודשיים מסכמים על עמידת הגופים המוסדיים בזמני המענה הדרשים

חשוב לציין כי רוב הגופים המוסדיים פיתחו בשנים האחרונות מערכות בקרה פנימיות ועצמאיות על עמידתן בהוראות המענה, וחלקן הגדול מזהות ומטפלות בבעיות ובאיחורים באופן יזום ועצמאי

ככל שמגיש הבקשה מבקש לפנות, להתלונן או לברר על אי קבלת מענה ממוסדי, הוא יכול לפנות למוקד השירות של המסלקה או באמצעות הגשת "תלונה על בעיית איכות" במערכת המסלקה

על פי הנחיות משרד האוצר, במידה ונשלחה הודעת שגיאה למגיש הבקשה, בשל שגיאה כלשהי בהגשת הבקשה,  יחויב הלקוח במחיר מלא גם אם לא התקבל מידע. במידה וירצה להגיש בקשה חוזרת הוא יזכה ל-50% הנחה בעלות הבקשה ובתנאי שיזין במסך התשלום את מספר תיק המסלקה המקורי.

כאשר מגיעה תשובה נוספת מיצרן בנוגע לאותה בקשה, תוצג באתר התשובה האחרונה שהתקבלה כתשובה העדכנית ביותר. במידה והיצרן שלח תשובה מסוג "לא קיים מידע לבקשה", יוצג המידע הפנסיוני הראשוני שנשלח. הסוכן/יועץ יעודכן בהעברת התשובה עד ליום העסקים העוקב.

הוראת הרשות מחייבת גוף מוסדי לדווח על כל מוצר "פנסיוני" (כהגדרתו בחוק) ועל כל מוצר שיש בו רכיב ביטוחי כל שהוא (קרי – כל ביטוח ריסק "טהור" וכל מוצר שיש בו אלמנט של ביטוח מובנה). עולה מכך כי תוכניות חיסכון שאינן מוכרות כקופת גמל ואין בהן רכיב ביטוחי הן המוצר היחיד שמותר למוסדיים לא לדווח עליו במענה חוזר.

לשאלות נוספות

רישום של סוכן/ יועץ חדש

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית

בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:

עדיין אין לכם חשבון? 

בחרו את סוג המשתמש להרשמה לאתר:

כניסה לשירות באמצעות: