src="https://www.facebook.com/tr?id=945292609431926&ev=PageView &noscript=1"/>

מידע על השירות

מהיום – מתכננים עתיד טוב יותר ללקוח

הסוכנים והיועצים הפנסיונים הנם כל בעלי הרישיון לייעוץ או שיווק פנסיוני כהגדרתם בחוק והם אשר אמונים על הייעוץ והתפעול השוטף של החיסכון הפנסיוני עבור החוסכים. הסוכנים והיועצים הפנסיונים כוללים בתוכם גם גופי ייעוץ ושיווק גדולים כגון סוכנויות הסדר והבנקים אשר מספקים שירותי ייעוץ פנסיוני.

יתרונות המסלקה הפנסיונית עבור היועצים והסוכנים הפנסיוניים הם רבים ומגוונים:

1
שיפור תהליכי המכירה והייעוץ
המסלקה מאפשרת איסוף מידע מלא לגבי הלקוח, מכלל הגופים המוסדיים, וזאת  באמצעות הגשת בקשה אחת. כך יכול היועץ או הסוכן להיערך בצורה מיטבית בשלב הטרום ייעוץ או טרום מכירה, כולל קבלת מידע על "כספים אבודים" של הלקוח.
2
פתרון תפעולי החוסך זמן וכסף
המסלקה הפנסיונית הנה כלי עבודה המשפר באופן ניכר את ממשק המשווק/יועץ אל מול הגוף המוסדי. המערכת הופכת  את תהליכי התקשורת מול הגופים המוסדיים ליעילים, ממוכנים ונוחים מתמיד.
3
זמני תגובה קצובים וברורים
השימוש במערכת המסלקה מסדיר את זמני התגובה של הגופים המוסדיים, המחויבים להגיב בפרק זמן מוגדר לבקשות המועברות באמצעותה.

למידע על תהליך הרישום לחצו כאן

למידע מורחב על השירותים הניתנים לסוכנים ויועצים על ידי המסלקה לחצו כאן

 

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:
סוכנים ויועצים
חוסכים
מעסיקים
כניסה
כניסה
כניסה
הכנס לשירות באמצעות:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את דרך ההרשמה לאתר בהתאם לסטטוס המשתמש:
חוסכים
הרשמו וקבלו את המידע הפנסיוני שלכם
הרשמה
מעסיקים
הרשמה
סוכנים/יועצים
עברו להרשמה מעמוד הבית
הרשמה