מדריך למשתמש

השימוש במערכת הנו ידידותי ופשוט. על מנת לסייע לך בצעדיך הראשונים, לרשותך מספר מדריכים, באמצעותם תוכל ללמוד את תהליכי העבודה במערכת.

בקשה למידע פנסיוני מכלל הגופים
בקשה למידע מחברה מסויימת
בקשה למידע על מוצר מסויים
בקשה למידע על יתרות פיצויים למעסיק
בקשה למידע על יתרות פיצויים לעובד
העברת ייפוי כוח לחברה
עדכון פרטים אישיים בחברה מנהלת
עדכון כתובת בפוליסה מסוימת
בקשה להעברת מסמכים מבעל רישיון לגוף מוסדי
הגשת בקשה לקבלת דוח פרודוקציות
הגשת בקשה לביטול פרודוקציה
ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחר סטטוס משתמש לכניסה לאתר:
אני סוכן/יועץ
אני חוסך
אני מעסיק
כניסה
כניסה
כניסה
הכנס לשירות באמצעות:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחר דרך הרשמה לאתר ע"פ סטטוס המשתמש שלך:
חוסך
הרשם וקבל את כל המידע הפנסיוני שלך
הרשמה
מעסיק
הרשמה
סוכן/יועץ
עבור להרשמה בעמוד הבית
הרשמה