מדריך למשתמש

השימוש במערכת הנו ידידותי ופשוט. על מנת לסייע לך בצעדיך הראשונים, לרשותך מספר מדריכים, באמצעותם תוכל ללמוד את תהליכי העבודה במערכת.

כיצד חוסך יכול להפיק קוד עבור הסוכן/יועץ באתר המסלקה
כיצד מגישים בקשת מסלקה וצופים במידע המתקבל?
כיצד מעבירים ייפוי כוח לחברה מנהלת?
כיצד מגישים פניית איכות לחברה מנהלת בגין מענה ששלחה
כיצד מגישים בקשה לקבלת דו"ח פרודוקציה?
כיצד ניתן לעדכן פרטים אישיים של חוסך בחברות המנהלות?
איך ניתן לקבל דוח יתרות פיצויים למעסיק או לעובד?
ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:
סוכנים ויועצים
חוסכים
מעסיקים
כניסה
כניסה
כניסה
הכנס לשירות באמצעות:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחר דרך הרשמה לאתר ע"פ סטטוס המשתמש שלך:
חוסך
הרשם וקבל את כל המידע הפנסיוני שלך
הרשמה
מעסיק
הרשמה
סוכן/יועץ
עבור להרשמה בעמוד הבית
הרשמה