שאלות ותשובות

מה נדרש ממני כדי להיות לקוח של המסלקה הפנסיונית?

תהליך הרישום של סוכן/יועץ פנסיוני מתחיל בהשארת פרטיך במקום המיועד לכך בדף הבית של אתר זה. לאחר ביצוע הרישום הראשוני, יצור עמך קשר טלפוני נציג המסלקה וישלחו אליך מסמכי התקשרות למילוי וחתימה. בסיום התהליך תקבע עמך פגישה אישית במהלכה יינתן לך אמצעי זיהוי פיזי –  Token לצורך כניסה מאובטחת למערכת.

האם ניתן לקבל מהמסלקה מידע באמצעות הטלפון?

מוקד התמיכה הטלפוני של המסלקה הפנסיונית, מסייע ללקוחות ומשתמשים בדרכי ההתחברות לאתר ובמתן מענה כללי על השירות. באם הנך לקוח של המסלקה ונתקלת בבעיה כלשהי בנושאים אלו ונוספים, המוקד הטלפוני שלנו ישמח לסייע. חשוב לציין כי לאור הרגישות הרבה שבאבטחת המידע הפנסיוני, נציגי מוקד השירות לא יוכלו להעביר מידע ממשי על חסכונות או נתונים אישיים אחרים.

כיצד אדע שהמידע אשר עובר במסלקה הפנסיונית מאובטח ופרטיות הלקוחות נשמרת ?

המסלקה הפנסיונית עובדת על פי אמות המידה המחמירות ביותר ומיישמת את אמצעי האבטחה המתקדמים ביותר לשמירת פרטיות המידע. אמצעי אבטחה אלו כוללים, בין השאר, שילוב של רכיבי תוכנה וחומרה המבטיחים זיהוי מוחלט וחד משמעי של המשתמש וכן צוות מיוחד שייעודו טיפול בהגנת המערכת.

אני מפיץ העובד מול מספר חברות ביטוח ומקבל מהן מידע און- ליין. מדוע אני צריך את שרותי המסלקה הפנסיונית ?

המסלקה הפנסיונית מאפשרת לך לקבל בשלבי הטיפול הראשוניים בלקוח את מלוא המידע על חסכונותיו בדוח אחד. זאת ועוד- על פי הוראות משרד האוצר הגופים המוסדיים חייבים להגיב תוך זמן קצוב (3 ימי עסקים לכל היותר), מה שמאפשר לך נוחות וודאות רבה. הלקוחות שלך ייהנו משירות יעיל ואיכותי ואתה תחסוך זמן ותייעל את תהליכי העבודה שלך.

אני סוכן ביטוח/ יועץ פנסיוני, מדוע עלי לשלם עבור שרותי המסלקה הפנסיונית ?

על אף העובדה שפעולות קבלת המידע במערכת כרוכות בתשלום, הן עדיין זולות באופן משמעותי לעומת עלות הליכי הבירור הנערכים כיום במשרדי הסוכנים/יועצים, הדורשים משאבי זמן וכוח אדם.  דרך המסלקה הפנסיונית יגיע אליך המידע השלם והמקיף ביותר אודות הלקוח – וזאת מכלל הגופים המוסדיים במדינת ישראל. המידע יגיע אליך ללא כל מאמץ מיוחד ובזמני תגובה מוגדרים.

כמה זמן המידע המבוקש ישמר באתר האינטרנט ?

כל המידע שיתקבל ישמר בפורטל האינטרנט עד שבעה ימים מיום קבלת ההודעה על הגעת המידע המלא או ממועד סגירת הבקשה. המידע ישמר לשלושים ימים נוספים לצורך בירורים, אך לא יהיה זמין לצפייה לאחר חלוף שבעת הימים. נתונים לגבי הבקשה (שם המבקש, מהות הבקשה מועד הבקשה וכו') ישמרו לתקופה של 7 שנים ממועד הבקשה

האם גוף מוסדי יכול לראות את זהות שולח הבקשה – בבקשה חד פעמית הנשלחת לכל הגופים?

הגוף המוסדי רואה מספר ח.פ או לחילופין מס מזהה (ת.זהות) של שולח הבקשה אך לא את שם הסוכן/יועץ

האם המסלקה מבצעת בקרה על תקינות הפרטים של המבוטח בגינו הוגשה הבקשה?

המערכת מבצע בקרות לוגיות שונות על קבצי הנתונים המועברים במטרה לצמצם עד כמה שניתן בעיות של איכות מידע.

בעיות בתוכן המידע – מה אחריותה של חברת סוויפטנס במקרה בו התגלה מידע שגוי לכאורה שהועבר מגוף מוסדי.

במידה ומתגלה בעיה לכאורה בתוכן המידע שהתקבל ממוסדי, רשאי הסוכן/יועץ לפעול כך:
במידה ולהערכתו השגיאה חלה בתהליך העברת המידע מהמערכת ללקוח יפנה ראשית אל סוויפטנס וזו תבדוק האם לא אירעה שגיאה בתהליך העברת המידע. במידה ולהערכת הסוכן/יועץ השגיאה קיימת במאגרי המידע של הגוף המוסדי, יפנה הסוכן/יועץ להמשך בירור ישירות לגוף המוסדי או לשירות הלקוחות של המסלקה.

לגבי בקשות מידע – האם נדרש להעביר בצירוף לבקשה גם ייפוי כוח עם הנספחים המתאימים ?

בבקשה למידע מכל הגופים יש לציין את קוד האימות שהופק על ידי הלקוח והוא מהווה אסמכתא לקיומו של ייפוי כוח. אין צורך לצרף לבקשה צרופה של נספח א'.  בבקשות אחרות – בהן נדרש נספח ב' אין חובת העברה של הנספח ובתנאי כי בידי הגוף המוסדי המקבל קיים ייפוי כוח תקף.

בבקשת מידע מיצרן ספציפי- האם יש לשלוח ייפוי כוח בכל פנייה או רק בפנייה הראשונה?

אין צורך לצרף ייפוי כוח בשנית במידה וכבר הועבר באמצעות המסלקה והוא עדיין בתוקף

בבקשת מידע על מוצר ספציפי באופן מתמשך, האם יש צורך להזין בכל חודש בקשה על אותה פוליסה או שמרגע שנשלחת בקשת מידע מתמשך היא מתחדשת בכל חודש באופן אוטומטי?

כאשר מוגשת בקשה אחת למידע מתמשך לגבי מוצר ספציפי המידע יגיע אחת לחודש ללא בקשה נוספת.

כיצד מתנהל תהליך הבירור מול המסלקה כאשר מתרחשת חריגה מהזמן שהוקצה לקבלת המידע מהגוף המוסדי?

הבירור של הלקוח הפונה מתבצע מול מוקד השירות. התהליך במקרה של חריגה הוא כדלהלן: הפעלת מנגנון תזכורות מול הגוף המוסדי, כולל משלוח התראות. במידה והגוף המוסדי לא מגיב הוא מוכרז כ"סרבן". בהנחיית משרד האוצר, מועברים לאגף שוק ההון דו"חות שוטפים ובהם מידע סטטיסטי אודות גופים המוגדרים כסרבנים.

האם קיום המסלקה למעשה מונע מהמוסדיים להמשיך לעבוד ישירות מול הסוכנים?

אין מניעה לעבודה ישירה של המוסדיים אל מול הסוכנים, אולם כל פעולת טרום ייעוץ חייבת להיעשות באמצעותו.

האם המסלקה תחליף את הצורך במסמכי ההנמקה?

המסלקה לא תבטל את חובת מסמכי ההנמקה, אלא תאפשר (בעתיד) העברתם דרכה

האם אחויב בעלות הבקשה במידה ונפלה שגיאה בהגשת הבקשה?

על פי הנחיות משרד האוצר, במידה ונשלחה הודעת שגיאה למגיש הבקשה, בשל שגיאה כלשהי בהגשת הבקשה,  יחויב הלקוח במחיר מלא גם אם לא התקבל מידע. במידה וירצה להגיש בקשה חוזרת הוא יזכה ל-50% הנחה בעלות הבקשה ובתנאי שיזין במסך התשלום את מספר תיק המסלקה המקורי.

כאשר לקוח מפיק קוד אימות נוסף, בזמן שהקוד הראשון שהופק עדיין בתוקף, האם הקוד המאוחר מבטל את הקוד המוקדם, או ששניהם תקפים עד לתום המועד שנרשם בעת הפקת כל אחד מהם?

שניהם תקפים ל-90 יום. הפקת קוד נוסף אינה מבטלת את הקוד שהופק

כאשר מתקבלת תשובה כפולה מיצרן, כלומר כאשר מתקבלת תשובה נוספת מהיצרן לגבי אותה בקשה, איזה תשובה תוצג לי בפורטל?

כאשר מגיעה תשובה נוספת מיצרן בנוגע לאותה בקשה, תוצג באתר התשובה האחרונה שהתקבלה כתשובה העדכנית ביותר. במידה והיצרן שלח תשובה מסוג "לא קיים מידע לבקשה", יוצג המידע הפנסיוני הראשוני שנשלח. הסוכן/יועץ יעודכן בהעברת התשובה עד ליום העסקים העוקב.

האם קיימת חובת העברת מידע על פוליסות "פרט" באמצעות המסלקה – בדגש על כאלה הכוללות ערכי חסכון – שאינן מוכרות כקופת גמל

הוראת הרשות מחייבת גוף מוסדי לדווח על כל מוצר "פנסיוני" (כהגדרתו בחוק) ועל כל מוצר שיש בו רכיב ביטוחי כל שהוא (מה שכולל בתוכו כל ביטוח ריסק "טהור" וכל מוצר שיש בו אלמנט של ביטוח מובנה). עולה מכך כי רק תכניות חיסכון שאינן מוכרות כקופת גמל ואין בהן רכיב ביטוחי הן המוצר היחיד שמותר למוסדיים לא לדווח עליו במענה חוזר.

 

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחר סטטוס משתמש לכניסה לאתר:
אני סוכן/יועץ
אני חוסך
אני מעסיק
כניסה
כניסה
כניסה
הכנס לשירות באמצעות:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחר דרך הרשמה לאתר ע"פ סטטוס המשתמש שלך:
חוסך
הרשם וקבל את כל המידע הפנסיוני שלך
הרשמה
מעסיק
הרשמה
סוכן/יועץ
עבור להרשמה בעמוד הבית
הרשמה