src="https://www.facebook.com/tr?id=945292609431926&ev=PageView &noscript=1"/>

כיצד נרשמים

סוכנים או יועצים פנסיונים ועדיין לא הצטרפתם לשירות?  

 

תהליך הרישום הוא קצר וכולל מספר שלבים לאחריהם ניתן להתחיל לעבוד!

ראשית יהיה עליכם לבחור באיזה אופן תעבדו מול המערכת.

 

עומדות בפניכם שתי אפשרויות:

  • עבודה באמצעות פורטל האינטרנט
  • עבודה באמצעות טכנולוגית B2B, המיועדת בעיקר לחברות להן מערכות טכנולוגיות אשר מאפשרות חיבור באמצעות ממשק זה.

שני נתיבי הגישה מאפשרים לבצע את כל הפעולות הנדרשות.

 

 

התחברות באמצעות אתר האינטרנט

באמצעות אתר האינטרנט ניתן להגיע לכלל השירותים הייעודיים לכם כסוכנים/יועצים.

השימוש באתר פשוט ונגיש ומחייב אך ורק דפדפן וחיבור סטנדרטי לרשת האינטרנט.

הכניסה לשטח העבודה באתר מתאפשרת רק למשתמשים רשומים ומבוצעת מתוך דף הבית של אתר זה.

בנוסף, כל סוכן/יועץ ועובדי משרד הסוכן/יועץ, אשר להם הרשאה להשתמש במערכת, יצוידו לצורך השימוש באתר גם באמצעי זיהוי פיזי – Token , אשר באמצעותו יזדהו בעת כניסה לשירות.

 

התחברות באמצעות טכנולוגית B2B (העברת קבצים)

על מנת לעבוד בטכנולוגיה זו, על המשתמש להיות בעל יכולת טכנולוגית להקמת מערכת קליטה ושידור של קבצים, תוך ניהול מבוקר של הקבצים היוצאים והנכנסים וכן יכולת ייצור וקליטה של כל סוגי קבצי ה"ממשק האחיד" המוגדרים ע"י אגף שוק ההון.

אופן התחברות זה מיועד, כאמור, בעיקר לחברות להן מערכות טכנולוגיות תומכות.

לצורך מימוש תהליך ההתחברות בטכנולוגיה זו, עומדים לרשות המשתמשים שרותי בדיקה ומשוב אוטומטיים וצוותים המסייעים בתהליך ההתחברות.


אז
איך מצטרפים?

1
מלאו את טפסי הרישום המצורפים בתחתית העמוד והעבירו אותם למייל: helpdesk@swiftness.co.il
2
אנו ניצור עמכם קשר להשלמת הפרטים ואישור הרישום
3
נקבע לכם פגישה אישית
הפגישה נועדה לצורכי זיהוי ובמסגרתה יינתן לך אמצעי זיהוי פיזי (Token) הנדרש מטעמי אבטחת מידע בכל כניסה למערכת. בסיום תהליך זה תוכל להתחיל לעבוד.

מצורף טופס רישום ראשוני לשירות: לחצו כאן

יש למלא את הטופס ולהעבירו אל מוקד השירות שלנו במייל: helpdesk@swiftness.co.il

שימו לב: במידה והנכם עוסק מורשה יש לצרף גם צילום תעודת זהות. במידה והנכם תאגיד יש להחתים עו"ד בתחתית הטופס.

הו"ק חתומה לא נדרשת באם הנכם בוחרים לשלם בכרטיס אשראי.

בכל מקרה, לאחר העברת הטופס אנו ניצור קשר להשלמת כל הפרטים.

עברו לטופס

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:
סוכנים ויועצים
חוסכים
מעסיקים
כניסה
כניסה
כניסה
הכנס לשירות באמצעות:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את דרך ההרשמה לאתר בהתאם לסטטוס המשתמש:
חוסכים
הרשמו וקבלו את המידע הפנסיוני שלכם
הרשמה
מעסיקים
הרשמה
סוכנים/יועצים
עברו להרשמה מעמוד הבית
הרשמה