מסמכים ונהלים

גרסה 8:

כללי מערכת - ממשק אחזקות - התאמות לגרסה 007 של ממשק אחזקות. לקובץ המלא: לחץ כאן

 

כללי מערכת - שינויים בממשק יתרות פיצויים. לקובץ המלא:  לחץ כאן

 

כללי מערכת - שינויים בממשק אירועים - בקשה לקבלת מידע/ייפוי כוח. לקובץ המלא:  לחץ כאן

 

כללי מערכת - בקשה לאיתור קרנות פנסיה במעמד לא מפקיד- פישינג פנסיה לקובץ המלא:  לחץ כאן

 


גרסה 7:

כללי מערכת(למוסדיים) - ביצוע סליקה כספית לרשימות מעסיקים באמצעות המסלקה הפנסיונית - התאמות לגרסה 2.0 של ממשק מעסיקים. לקובץ המלא: לחץ כאן

 

כללי המערכת למעסיקים/מייצגים - ביצוע סליקת כספים לרשימות מעסיקים באמצעות המסלקה הפנסיונית - התאמות לגרסה 2.0 של ממשק מעסיקים. לקובץ המלא: לחץ כאן

 

כללי המערכת - דיווח הפקדות מעסיקים - התאמות לגרסה 2.0 של ממשק מעסיקים. לקובץ המלא: לחץ כאן

 

כללי מערכת - קליטת היזון חוזר התאמות לגרסה 2.0 של ממשק מעסיקים. לקובץ המלא: לחץ כאן

 

כללי מערכת היזון חוזר ראשוני. לקובץ המלא: לחץ כאן

 

---

 

רשימת הגופים המוסדיים נכון ל 30.5.2018 לחץ כאן

רשימת קופות אליהן ניתן לסלוק כספים לחץ כאן

רשימת קופות אליהן לא ניתן לסלוק כספים לחץ כאן


גרסה 6:

כללי מערכת- סליקה כספית - עבור גופים מוסדיים. לקובץ המלא: לחץ כאן

כללי מערכת-סליקה כספית - עבור מפיצים ומעסיקים -טיוטה. לקובץ המלא:  לחץ כאן

כללי מערכת- איתור קרנות פנסיה במעמד לא מפקיד - "פישינג פנסיה". לקובץ המלא: לחץ כאן

כללי מערכת- היזון חוזר מסכם שנתי. לקובץ המלא: לחץ כאן


גרסה 5 (ממשק מעסיקים):

נוהל עבודה בין המסלקה למעסיקים ומייצגיהם. לקובץ המלא:  לחץ כאן

כללי מערכת- דיווח הפקדות וביצוע תיקונים. לקובץ המלא: לחץ כאן

כללי מערכת- קליטת היזון חוזר. לקובץ המלא: לחץ כאן

כללי מערכת- רישום מעסיקים ומייצגים לשירות . לקובץ המלא:  לחץ כאן

ביצוע בדיקות אינטגרציה - שירות ללא תשלום. לקובץ המלא: לחץ כאן

ביצוע בדיקות אינטגרציה - שירות מורחב. לקובץ המלא: לחץ כאן

תסריטי בדיקות. לקובץ המלא: לחץ כאן
פירוט תהליך עלייה לאוויר וזמני השבתה וחזרה לפעילות. לקובץ המלא: לחץ כאן

היערכות לאינטגרציית גופים מוסדיים גרסא 5 - לו"ז.לקובץ המלא:  לחץ כאן


גרסה 4:

עדכון לכללי מערכת מיום 20.8.15. לקובץ המלא: לחץ כאן

שינויים בממשק אחזקות. לקובץ המלא: לחץ כאן
שינויים בממשק אירועים ומשוב מנהלי. לקובץ המלא: לחץ כאן
בקשת מפיץ לקבלת ממשק פרודוקציות או בקשת ביטול מידע פרודוקציות. לקובץ המלא: לחץ כאן
עדכון פרטים אישיים בחברה. לקובץ המלא: לחץ כאן
ביטול ייפוי כוח. לקובץ המלא: לחץ כאן
העברת מסמכים. לקובץ המלא: לחץ כאן
תסריטי בדיקות אינטגרציה גרסא 4. לקובץ המלא: לחץ כאן

כללי מערכת - טיוטות - גרסה 4:

שינויים בממשק אחזקות. לקובץ המלא: לחץ כאן

שינויים בממשק אירועים ומשוב מנהלי. לקובץ המלא: לחץ כאן

בקשת מפיץ לקבלת ממשק פרודוקציות או בקשת ביטול מידע פרודוקציות. לקובץ המלא: לחץ כאן

עדכון פרטים אישיים בחברה. לקובץ המלא: לחץ כאן

ביטול ייפוי כוח. לקובץ המלא: לחץ כאן
העברת מסמכים. לקובץ המלא: לחץ כאן
------------------------

פעילות בסביבת הניסוי הבסיסית (ללא תשלום) - היערכות לגרסה 4. לקובץ המלא: לחץ כאן

שירותי אינטגרציה - השירותים המורחבים. לקובץ המלא: לחץ כאן

כללי מערכת - שירותי אינטגרציה - השירות הבסיסי - טיוטה. לקובץ המלא: לחץ כאן

----------------------

כללי מערכת - הבהרות - בדיקות ממשק אירועים. לקובץ המלא: לחץ כאן

----------------------

תוספות לכללי מערכת גרסת ינואר 2015. לקובץ המלא: לחץ כאן

תהליך העלייה לאויר של גרסת ינואר 2015 - תזמון. לקובץ המלא: לחץ כאן

תהליך בדיקות אינטגרציה של מוסדיים מול המסלקה - גרסת ינואר 2015 - היערכות. לקובץ המלא: לחץ כאן

קובץ נתונים נדרשים ממוסדיים לבדיקות אינטגרציה - גרסת ינואר 2015. לקובץ המלא: לחץ כאן

-----------------------

 

כללי מערכת בדבר הגשת ייפוי כוח לגוף מוסדי שלא אגב בקשה (1700). לקובץ המלא: לחץ כאן

-----------------------

 

כללי מערכת בדבר שינויים בבקשה לקבלת מידע מתמשך מגוף ספציפי (9201). לקובץ המלא: לחץ כאן

 

 ----------------------

כללי מערכת בדבר בקשה לקבלת מידע חד פעמי על כלל המוצרים של חוסך בגוף מוסדי מסויים (9101). לקובץ המלא: לחץ כאן

 ----------------------
כללי מערכת בדבר שינויים בממשקי אירועים ומשוב מנהלי. לקובץ המלא: לחץ כאן
 ---------------------
כללי מערכת בקשת מפיץ לקבלת מידע על יתרות פיצויים (9300/9301). לקובץ המלא: לחץ כאן
 ---------------------

מכתב משרד האוצר בדבר טיוטות כללי מערכת מיום 17.8.2014. לקובץ המלא: לחץ כאן

 

---------------------

 

נוהל עבודה בין המסלקה למפיצים. לקובץ המלא: לחץ כאן

 

 -------------------------

נוהל עבודה בין המסלקה למוסדיים.  לקובץ המלא: לחץ כאן

 

 -------------------------

כללי מערכת להתחברות מפיצים למסלקה. לקובץ המלא: לחץ כאן

 

 

כללי מערכת להתחברות מוסדיים. לקובץ המלא: לחץ כאן

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחר סטטוס משתמש לכניסה לאתר:
אני סוכן/יועץ
אני חוסך
אני מעסיק
כניסה
כניסה
כניסה
הכנס לשירות באמצעות:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחר דרך הרשמה לאתר ע"פ סטטוס המשתמש שלך:
חוסך
הרשם וקבל את כל המידע הפנסיוני שלך
הרשמה
מעסיק
הרשמה
סוכן/יועץ
עבור להרשמה בעמוד הבית
הרשמה