מסמכים ונהלים

כללי מערכת – גרסה 9:

עדכון לכללי מערכת- שינוי מנגנון ההפצה בבקשת ייפוי כוח (1700)– לקובץ המלא: לחץ כאן

 

כללי מערכת – טיוטות – גרסה 9:

כללי מערכת – טיוטה – שינויים בבקשות לקבלת מידע מכלל הגופים המוסדיים ומגוף מוסדי מסויים לקובץ המלא: : לחץ כאן

 

כללי מערכת – טיוטה – שינויים בבקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים –. לקובץ המלא:  לחץ כאן


גרסה 8:

כללי מערכת – ממשק אחזקות – התאמות לגרסה 007 של ממשק אחזקות. לקובץ המלא: לחץ כאן

 

כללי מערכת – שינויים בממשק יתרות פיצויים. לקובץ המלא:  לחץ כאן

 

כללי מערכת – שינויים בממשק אירועים – בקשה לקבלת מידע/ייפוי כוח. לקובץ המלא:  לחץ כאן

 

כללי מערכת – בקשה לאיתור קרנות פנסיה במעמד לא מפקיד- פישינג פנסיה לקובץ המלא:  לחץ כאן

 


גרסה 7:

כללי מערכת(למוסדיים) – ביצוע סליקה כספית לרשימות מעסיקים באמצעות המסלקה הפנסיונית – התאמות לגרסה 2.0 של ממשק מעסיקים. לקובץ המלא: לחץ כאן

 

כללי המערכת למעסיקים/מייצגים – ביצוע סליקת כספים לרשימות מעסיקים באמצעות המסלקה הפנסיונית – התאמות לגרסה 2.0 של ממשק מעסיקים. לקובץ המלא: לחץ כאן

 

כללי המערכת – דיווח הפקדות מעסיקים – התאמות לגרסה 2.0 של ממשק מעסיקים. לקובץ המלא: לחץ כאן

 

כללי מערכת – קליטת היזון חוזר התאמות לגרסה 2.0 של ממשק מעסיקים. לקובץ המלא: לחץ כאן

 

כללי מערכת היזון חוזר ראשוני. לקובץ המלא: לחץ כאן

 


רשימת הגופים המוסדיים נכון ל 12.07.2018 לחץ כאן

רשימת קופות אליהן ניתן לסלוק כספים לחץ כאן

רשימת קופות אליהן לא ניתן לסלוק כספים לחץ כאן


גרסה 6:

כללי מערכת– סליקה כספית – עבור גופים מוסדיים. לקובץ המלא: לחץ כאן

כללי מערכת-סליקה כספית – עבור מפיצים ומעסיקים -טיוטה. לקובץ המלא:  לחץ כאן

כללי מערכת– איתור קרנות פנסיה במעמד לא מפקיד – "פישינג פנסיה". לקובץ המלא: לחץ כאן

כללי מערכת– היזון חוזר מסכם שנתי. לקובץ המלא: לחץ כאן


 


 

גרסה 5 (ממשק מעסיקים):

נוהל עבודה בין המסלקה למעסיקים ומייצגיהם. לקובץ המלא:  לחץ כאן

כללי מערכת– דיווח הפקדות וביצוע תיקונים. לקובץ המלא: לחץ כאן

כללי מערכת– קליטת היזון חוזר. לקובץ המלא: לחץ כאן

כללי מערכת– רישום מעסיקים ומייצגים לשירות . לקובץ המלא:  לחץ כאן

ביצוע בדיקות אינטגרציה – שירות ללא תשלום. לקובץ המלא: לחץ כאן

ביצוע בדיקות אינטגרציה – שירות מורחב. לקובץ המלא: לחץ כאן

תסריטי בדיקות. לקובץ המלא: לחץ כאן
פירוט תהליך עלייה לאוויר וזמני השבתה וחזרה לפעילות. לקובץ המלא: לחץ כאן

היערכות לאינטגרציית גופים מוסדיים גרסא 5 – לו"ז.לקובץ המלא:  לחץ כאן


גרסה 4:

עדכון לכללי מערכת מיום 20.8.15. לקובץ המלא: לחץ כאן

שינויים בממשק אחזקות. לקובץ המלא: לחץ כאן
שינויים בממשק אירועים ומשוב מנהלי. לקובץ המלא: לחץ כאן
בקשת מפיץ לקבלת ממשק פרודוקציות או בקשת ביטול מידע פרודוקציות. לקובץ המלא: לחץ כאן
עדכון פרטים אישיים בחברה. לקובץ המלא: לחץ כאן
ביטול ייפוי כוח. לקובץ המלא: לחץ כאן
העברת מסמכים. לקובץ המלא: לחץ כאן
תסריטי בדיקות אינטגרציה גרסא 4. לקובץ המלא: לחץ כאן

כללי מערכת – טיוטות – גרסה 4:

שינויים בממשק אחזקות. לקובץ המלא: לחץ כאן

שינויים בממשק אירועים ומשוב מנהלי. לקובץ המלא: לחץ כאן

בקשת מפיץ לקבלת ממשק פרודוקציות או בקשת ביטול מידע פרודוקציות. לקובץ המלא: לחץ כאן

עדכון פרטים אישיים בחברה. לקובץ המלא: לחץ כאן

ביטול ייפוי כוח. לקובץ המלא: לחץ כאן
העברת מסמכים. לקובץ המלא: לחץ כאן
————————

פעילות בסביבת הניסוי הבסיסית (ללא תשלום) – היערכות לגרסה 4. לקובץ המלא: לחץ כאן

שירותי אינטגרציה – השירותים המורחבים. לקובץ המלא: לחץ כאן

כללי מערכת – שירותי אינטגרציה – השירות הבסיסי – טיוטה. לקובץ המלא: לחץ כאן

———————-

כללי מערכת – הבהרות – בדיקות ממשק אירועים. לקובץ המלא: לחץ כאן

———————-

תוספות לכללי מערכת גרסת ינואר 2015. לקובץ המלא: לחץ כאן

תהליך העלייה לאויר של גרסת ינואר 2015 – תזמון. לקובץ המלא: לחץ כאן

תהליך בדיקות אינטגרציה של מוסדיים מול המסלקה גרסת ינואר 2015היערכות. לקובץ המלא: לחץ כאן

קובץ נתונים נדרשים ממוסדיים לבדיקות אינטגרציה – גרסת ינואר 2015. לקובץ המלא: לחץ כאן

———————–

 

כללי מערכת בדבר הגשת ייפוי כוח לגוף מוסדי שלא אגב בקשה (1700). לקובץ המלא: לחץ כאן

———————–

 

כללי מערכת בדבר שינויים בבקשה לקבלת מידע מתמשך מגוף ספציפי (9201). לקובץ המלא: לחץ כאן

 

 ———————-

כללי מערכת בדבר בקשה לקבלת מידע חד פעמי על כלל המוצרים של חוסך בגוף מוסדי מסויים (9101). לקובץ המלא: לחץ כאן

 ———————-
כללי מערכת בדבר שינויים בממשקי אירועים ומשוב מנהלי. לקובץ המלא: לחץ כאן
 ———————
כללי מערכת בקשת מפיץ לקבלת מידע על יתרות פיצויים (9300/9301). לקובץ המלא: לחץ כאן
 ———————

מכתב משרד האוצר בדבר טיוטות כללי מערכת מיום 17.8.2014. לקובץ המלא: לחץ כאן

 

———————

 

נוהל עבודה בין המסלקה למפיצים. לקובץ המלא: לחץ כאן

 

 ————————-

נוהל עבודה בין המסלקה למוסדיים.  לקובץ המלא: לחץ כאן

 

 ————————-

כללי מערכת להתחברות מפיצים למסלקה. לקובץ המלא: לחץ כאן

 

 

כללי מערכת להתחברות מוסדיים. לקובץ המלא: לחץ כאן

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:
סוכנים ויועצים
חוסכים
מעסיקים
כניסה
כניסה
כניסה
הכנס לשירות באמצעות:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את דרך ההרשמה לאתר בהתאם לסטטוס המשתמש:
חוסכים
הרשמו וקבלו את המידע הפנסיוני שלכם
הרשמה
מעסיקים
הרשמה
סוכנים/יועצים
עברו להרשמה מעמוד הבית
הרשמה