ביוזמת ובפיקוח
רשות שוק ההון,
ביטוח וחיסכון

מעסיקים

כל המידע והשירותים
למעסיקים במקום אחד.

כאן תוכלו לבצע פעולות, לקבל את כל המידע הנחוץ על סוגי הפעולות שאפשר לבצע במסלקה,
לקבל דיווחים והמלצות כיצד לפעול בשגיאות שונות.

פעולות נפוצות

מילון שגיאות

כל הבעיות, ההסברים ודרכי הטיפול המומלצות לשגיאות בהיזונים חוזרים.

עיקרי השינויים בממשק החדש

עיקרי השינויים בגירסה 4.0 של ממשק המעסיקים שעלתה לאוויר בחודש מאי 2022

מסמכים חשובים

קישור ישיר לאקסל שפרסמה הרשות עם פרטי חשבונות בנק להפקדות של הקופות, חוזר התשלומים וחוזר המבנה האחיד

רשימת הקופות

רשימת גופים מוסדיים/חברות מנהלות, רשימת המוצרים לפי חלוקתם ורישומם למוקדי תפעול במסלקה, רשימת קופות אליהן ניתן/ לא ניתן לסלוק כספים

סרטוני הדרכה

איך אני נרשם לשירותי הדיווח והסליקה?

איך מעבירים דיווח חודשי?

איך מבצעים הפקדות כספיות? (סליקה כספית)

שאלות ותשובות

המחיר שהגדיר משרד האוצר לדיווח רשימות מעסיקים באמצעות המסלקה הפנסיונית, מחושב לפי 3 ₪ לקובץ דיווח לגוף מוסדי+ 0.15 אג' לכל רכיב במוצר מדווח.

כלומר, אם לעובד 2 מוצרים פנסיונים יש לקחת בחשבון את שני המוצרים ובתוכם לחשב כל רכיב בנפרד. לדוגמא: אם לעובד הממוצע 6.6 רכיבי דיווח ברמה חודשית, העלות הממוצעת לעובד הנה כ- 1 ₪ לחודש דיווח ( 6.6 * 0.15)

המסלקה הפנסיונית מאפשרת למעסיקים לרכוש חבילות דיווח מראש וליהנות בכך ממחירי הנחה על מחירי המחירון (פחות מ-1 ₪ לעובד ובכל מקרה לא יותר מ-1 ש"ח לעובד).

משובי הגוף המוסדי מתחלקים ל:

מיידי – תוך 3 שעות – אישור קבלה וכשירות טכנית

מסכם שוטף – תוך 5 ימי עסקים – אופן קליטת הרשימה, הכספים ודיווחים בטיפול

מסכם שבועי – אחת לשבוע – סטטוס דיווחים בטיפול – יועבר מדי יום א' או ביום העסקים הראשון בשבוע, במידה ויום א' אינו יום עסקים.

סוג מזהה עובד (ת.ז/דרכון), שם פרטי, שם משפחה, תאריך לידה

לחברות מנהלות להן מספר גופים מתפעלים, המסלקה מחזיקה רשימה מעודכנת אילו קופות מתופעלות בכל מקום (ברמת כל קופה בנפרד). המסלקה מפצלת את הדיווח לפי הקופות ושולחת את המידע למתפעל המתאים.

מאחר ויש לדווח את הפרטים הטכניים של ההפקדה (מספר שיק/אסמכתה להעברה בנקאית, חשבון מחויב, חשבון מזוכה, תאריך ערך וכד') נראה כי יש לבצע את הפקדת/העברת הכספים לפני שליחת רשימת הגביה.

הגדרת רשימת הקופות לדיווח בפורטל הינה פעולה חד פעמית המשמשת בסיס לכל הדיווחים שיוגשו בעתיד.

על גוף המוסדי חלה חובת קליטת הדיווח, מתן אישור קבלה ותקינות, דיווח אופן הקליטה והרישום, דיווח שגויים/נדחים, עדכון שוטף על הטיפול בשגויים.

עבודה באמצעות המסלקה מצריכה רישום מקדים למערכת, אותו ניתן לבצע מעמוד הבית של אתר זה בהליך קצר ופשוט.

העבודה בממשק אפשרית לכל מעסיק או מייצג בעל חיבור פשוט לרשת האינטרנט ולא מצריכה יכולות טכניות מורכבות נוספות.

בנוסף, על המעסיק או המייצג הפועל בשמו להיות בעל אמצעי זיהוי לכניסה למערכת:

  • במידה ויש ברשות המעסיק/מייצג המעסיק כרטיס חכם – הוא יוכל לפעול באמצעותו.
  • מייצג אשר ברשותו טוקן שניתן לו מהמסלקה (מעצם היותו סוכן או יועץ רשום למערכת) יוכל לפעול באמצעות אותו הטוקן.
  • במידה ואין למעסיק או לפועל בשמו אחד מן השניים, תספק המסלקה ללקוח ולמורשי הגישה הפועלים תחתיו אמצעי זיהוי (טוקן) חדש וייעודי לעבודה (רכישתו כרוכה בתשלום).

כן. הממשק האינטרנטי יעמוד לרשותו של מעסיק הפועל באמצעות נתיב כספות (B2B) לצרכי צפייה.

למסלקה ניתן להתחבר ולפעול באמצעות שני נתיבי גישה: פורטל האינטרנט או נתיב גישה באמצעות כספות (B2B).
שני נתיבי הגישה מאפשרים למשתמש ליהנות מכל יכולות הממשק וכן לעמוד בדרישות הקבועות בחוק.

פורטל האינטרנט – פעילות המעסיק בנתיב זה אינה מחייבת מוכנות טכנית מוקדמת, למעט רישום המעסיק לשירותי המסלקה הפנסיונית.

נתיב גישה B2B – העברת קבצים באמצעות כספות. פתרון זה מיועד למעסיקים או מיופי כוחם להם יכולת טכנולוגית מורכבת להפקת קבצים באופן עצמאי , פיתוח כלים לצפייה וניתוח משובים, קבלת התראות ותזכורות ועוד.

נתיב משולב – שילוב בין שני נתיבי הגישה אשר יאפשר למשתמשים לשדר קבצים באמצעות כספות לצד שימוש בפורטל לצרכי צפייה, עריכה ותיקונים.

כן, המעסיק יכול לייפות מייצג לעניין הטיפול בדיווח באמצעות המסלקה (סוכן, יועץ, רו"ח וכיו"ב) אולם הפעלת צד שלישי לא פוטרת את המעסיק מאחריות לבקרה.

החוק לא מגדיר כי יש לבצע את הדיווח החודשי באמצעות המסלקה, אולם המסלקה מאפשרת למעסיק פתרון מלא באמצעותו הוא יכול לעמוד בכל דרישות החוק, לרבות כל תהליכי המעקב, והיכולת לבצע תיקונים בממשק כנדרש.

התקנות החדשות מגדירות למעשה את כל תהליך הדיווח החודשי אשר מבצע המעסיק ביחס להפרשות הפנסיוניות של עובדיו: תכניות פנסיה, ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות.


תקנות הדיווח החדשות חלות היום על כל מעסיק אשר לו מעל 10 עובדים ובהמשך תורחב החובה לכלל המעסיקים במשק.

עיקרי החובות:

על המעסיק חלה חובה לדווח את רשימת ההפקדות החודשיות עבור מוצרי ביטוח ופנסיה לעובדים באופן ממוכן, בקבצים בעלי מבנה אחיד כפי שהגדיר משרד האוצר ובאופן מאובטח.

אופן העבודה הנדרש מהמעסיק יחייב אותו בנוסף:

• לבצע בקרה על אופן הטיפול והקליטה של הקבצים שדווחו על ידי הגופים המוסדיים
• לדווח על אופן הפקדות/העברות כספים בפועל למוסדי
• לדווח על שינויי סטטוס לעובדים
• קיזוזים וביטולים אסורים בדיווח – במקומם יש להזין בקשות להחזר
• לבצע בקרה על קבלת ורישום הזכויות על ידי המוסדי וטיפול בשגויים

לשאלות נוספות

כניסה לשירות באמצעות:

פנייה לחברה מנהלת בגין מענה ששלחה

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית

בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:

עדיין אין לכם חשבון? 

בחרו את סוג המשתמש להרשמה לאתר:

עדיין אין לכם חשבון? 

בחרו את סוג המשתמש להרשמה לאתר:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית

בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:

מדריך התחברות למסלקה עבור מעסיקים

הסבר שלב-אחר-שלב למעסיקים שמעוניינים לדווח במערכת המסלקה הפנסיונית באמצעות אפליקצית Comsign Authenticator

רישום של סוכן/ יועץ חדש