ביוזמת ובפיקוח
רשות שוק ההון,
ביטוח וחיסכון

דיווח מעסיקים

דיווח שוטף

ממשק הדיווח השוטף מרכז את כל המידע הנדרש על ידי המעסיק, לדיווח לגוף מוסדי בגין הפקדות תשלומים שביצע לחיסכון הפנסיוני של עובדיו.

דיווח שלילי

ממשק הדיווח השלילי מפרט את המידע שמעסיק נדרש להעביר לגוף מוסדי במסגרת בקשה להשבת תשלום שהופקד ביתר, או לביטול תנועה של עובד.

מילון שגיאות

כל הפתרונות לשגיאות הנפוצות בדיווח מעסיקים

סליקת כספים

המסלקה הפנסיונית מאפשרת לבצע "סליקת כספים" עבור הלקוח (העברת כספים)

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית

בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:

עדיין אין לכם חשבון? 

בחרו את סוג המשתמש להרשמה לאתר:

עדיין אין לכם חשבון? 

בחרו את סוג המשתמש להרשמה לאתר:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית

בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:

כניסה לשירות באמצעות:

פנייה לחברה מנהלת בגין מענה ששלחה

רישום של סוכן/ יועץ חדש