ביוזמת ובפיקוח
רשות שוק ההון,
ביטוח וחיסכון

מידע שימושי

עדכונים שוטפים

כל המידע העדכני שחשוב שתכירו

עיקרי השינויים בממשק החדש

עיקרי השינויים בגירסה 4.0 של ממשק המעסיקים שעלתה לאוויר בחודש מאי 2022

מסמכים חשובים

קישור ישיר לאקסל שפרסמה הרשות עם פרטי חשבונות בנק להפקדות של הקופות, חוזר התשלומים וחוזר המבנה האחיד

רשימת הקופות

רשימת גופים מוסדיים/חברות מנהלות, רשימת המוצרים לפי חלוקתם ורישומם למוקדי תפעול במסלקה, רשימת קופות אליהן ניתן לסלוק כספים

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית

בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:

עדיין אין לכם חשבון? 

בחרו את סוג המשתמש להרשמה לאתר:

עדיין אין לכם חשבון? 

בחרו את סוג המשתמש להרשמה לאתר:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית

בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:

כניסה לשירות באמצעות:

פנייה לחברה מנהלת בגין מענה ששלחה

רישום של סוכן/ יועץ חדש