src="https://www.facebook.com/tr?id=945292609431926&ev=PageView &noscript=1"/>

שאלות ותשובות

מהן חובות המעסיק לפי חוק?

התקנות החדשות מגדירות למעשה את כל תהליך הדיווח החודשי אשר מבצע המעסיק ביחס להפרשות הפנסיוניות של עובדיו: תכניות פנסיה, ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות.


תקנות הדיווח החדשות חלות היום על כל מעסיק אשר לו מעל 10 עובדים ובהמשך תורחב החובה לכלל המעסיקים במשק.

עיקרי החובות:

על המעסיק חלה חובה לדווח את רשימת ההפקדות החודשיות עבור מוצרי ביטוח ופנסיה לעובדים באופן ממוכן, בקבצים בעלי מבנה אחיד כפי שהגדיר משרד האוצר ובאופן מאובטח.

אופן העבודה הנדרש מהמעסיק יחייב אותו בנוסף:

• לבצע בקרה על אופן הטיפול והקליטה של הקבצים שדווחו על ידי הגופים המוסדיים
• לדווח על אופן הפקדות/העברות כספים בפועל למוסדי
• לדווח על שינויי סטטוס לעובדים
• קיזוזים וביטולים אסורים בדיווח – במקומם יש להזין בקשות להחזר
• לבצע בקרה על קבלת ורישום הזכויות על ידי המוסדי וטיפול בשגויים

האם החוק מחייב את המעסיק לעבוד מול המסלקה?

החוק לא מגדיר כי יש לבצע את הדיווח החודשי באמצעות המסלקה, אולם המסלקה מאפשרת למעסיק פתרון מלא באמצעותו הוא יכול לעמוד בכל דרישות החוק, לרבות כל תהליכי המעקב, והיכולת לבצע תיקונים בממשק כנדרש.

האם מעסיק יכול לייפות את כוחו של צד ג' לביצוע פעולות הדיווח והבקרה?

כן, המעסיק יכול לייפות מייצג לעניין הטיפול בדיווח באמצעות המסלקה (סוכן, יועץ, רו"ח וכיו"ב) אולם הפעלת צד שלישי לא פוטרת את המעסיק מאחריות לבקרה.

באיזה אופן יוכל מעסיק לעבוד עם המסלקה?

למסלקה ניתן להתחבר ולפעול באמצעות שני נתיבי גישה: פורטל האינטרנט או נתיב גישה באמצעות כספות (B2B).
שני נתיבי הגישה מאפשרים למשתמש ליהנות מכל יכולות הממשק וכן לעמוד בדרישות הקבועות בחוק.

פורטל האינטרנט – פעילות המעסיק בנתיב זה אינה מחייבת מוכנות טכנית מוקדמת, למעט רישום המעסיק לשירותי המסלקה הפנסיונית.

נתיב גישה B2B – העברת קבצים באמצעות כספות. פתרון זה מיועד למעסיקים או מיופי כוחם להם יכולת טכנולוגית מורכבת להפקת קבצים באופן עצמאי , פיתוח כלים לצפייה וניתוח משובים, קבלת התראות ותזכורות ועוד.

נתיב משולב – שילוב בין שני נתיבי הגישה אשר יאפשר למשתמשים לשדר קבצים באמצעות כספות לצד שימוש בפורטל לצרכי צפייה, עריכה ותיקונים.

האם מעסיק העובד B2B יוכל לצפות בנתונים באמצעות הפורטל?

כן. הממשק האינטרנטי יעמוד לרשותו של מעסיק הפועל באמצעות נתיב כספות (B2B) לצרכי צפייה.

מה נדרש ממני כדי להיות לקוח של המסלקה הפנסיונית?

עבודה באמצעות המסלקה מצריכה רישום מקדים למערכת, אותו ניתן לבצע מעמוד הבית של אתר זה בהליך קצר ופשוט.

העבודה בממשק אפשרית לכל מעסיק או מייצג בעל חיבור פשוט לרשת האינטרנט ולא מצריכה יכולות טכניות מורכבות נוספות.

בנוסף, על המעסיק או המייצג הפועל בשמו להיות בעל אמצעי זיהוי לכניסה למערכת:

  • במידה ויש ברשות המעסיק/מייצג המעסיק כרטיס חכם – הוא יוכל לפעול באמצעותו.
  • מייצג אשר ברשותו טוקן שניתן לו מהמסלקה (מעצם היותו סוכן או יועץ רשום למערכת) יוכל לפעול באמצעות אותו הטוקן.
  • במידה ואין למעסיק או לפועל בשמו אחד מן השניים, תספק המסלקה ללקוח ולמורשי הגישה הפועלים תחתיו אמצעי זיהוי (טוקן) חדש וייעודי לעבודה (רכישתו כרוכה בתשלום).

מהן חובות הגופים המוסדיים ביחס לשיטת הדיווח החדשה?

על גוף המוסדי חלה חובת קליטת הדיווח, מתן אישור קבלה ותקינות, דיווח אופן הקליטה והרישום, דיווח שגויים/נדחים, עדכון שוטף על הטיפול בשגויים.

האם בכל חודש צריך המעסיק להגדיר את הקופות לדיווח או שמדובר בפעולה חד פעמית?

הגדרת רשימת הקופות לדיווח בפורטל הינה פעולה חד פעמית המשמשת בסיס לכל הדיווחים שיוגשו בעתיד.

האם הפקדת כספי ההפרשות צריכה להתבצע לפני שליחת הרשימות בממשק הדיווח?

מאחר ויש לדווח את הפרטים הטכניים של ההפקדה (מספר שיק/אסמכתה להעברה בנקאית, חשבון מחויב, חשבון מזוכה, תאריך ערך וכד') נראה כי יש לבצע את הפקדת/העברת הכספים לפני שליחת רשימת הגביה.

כיצד מתבצע ניתוב של רשימות הגביה לקופות השונות למתפעלים השונים?

לחברות מנהלות להן מספר גופים מתפעלים, המסלקה מחזיקה רשימה מעודכנת אילו קופות מתופעלות בכל מקום (ברמת כל קופה בנפרד). המסלקה מפצלת את הדיווח לפי הקופות ושולחת את המידע למתפעל המתאים.

אילו נתוני עובד ניתן לשנות ברשימה בפורטל?

סוג מזהה עובד(ת.ז/דרכון), שם פרטי, שם משפחה, תאריך לידה

מהם זמני המענה הנדרשים מהגופים להעברת המשובים והמענים ביחס לדיווח המעסיק?

משובי הגוף המוסדי מתחלקים ל:

מיידי – תוך 3 שעות – אישור קבלה וכשירות טכנית

מסכם שוטף – תוך 5 ימי עסקים – אופן קליטת הרשימה, הכספים ודיווחים בטיפול

מסכם שבועי – אחת לשבוע – סטטוס דיווחים בטיפול – יועבר מדי יום א' או ביום העסקים הראשון בשבוע, במידה ויום א' אינו יום עסקים.

 

מהן העלויות למעסיק בעבודה באמצעות המסלקה?

המחיר שהגדיר משרד האוצר לדיווח רשימות מעסיקים באמצעות המסלקה הפנסיונית, מחושב לפי 3 ₪ לקובץ דיווח לגוף מוסדי+ 0.15 אג' לכל רכיב במוצר מדווח.

כלומר, אם לעובד 2 מוצרים פנסיונים יש לקחת בחשבון את שני המוצרים ובתוכם לחשב כל רכיב בנפרד. לדוגמא: אם לעובד הממוצע 6.6 רכיבי דיווח ברמה חודשית, העלות הממוצעת לעובד הנה כ- 1 ₪ לחודש דיווח ( 6.6 * 0.15)

 

המסלקה הפנסיונית מאפשרת למעסיקים לרכוש חבילות דיווח מראש וליהנות בכך ממחירי הנחה על מחירי המחירון (פחות מ-1 ₪ לעובד ובכל מקרה לא יותר מ-1 ש"ח לעובד).  לצפייה במחירון>>

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:
סוכנים ויועצים
חוסכים
מעסיקים
כניסה
כניסה
כניסה
הכנס לשירות באמצעות:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את דרך ההרשמה לאתר בהתאם לסטטוס המשתמש:
חוסכים
הרשמו וקבלו את המידע הפנסיוני שלכם
הרשמה
מעסיקים
הרשמה
סוכנים/יועצים
עברו להרשמה מעמוד הבית
הרשמה