ביוזמת ובפיקוח
רשות שוק ההון,
ביטוח וחיסכון

שירותים נוספים

אימות הרשאת גורם מתפעל

מידע בדבר יתרות הפיצויים הצבורות של המעסיק אימות הרשאת גורם מתפעל

בקשות לקבלת מידע על יתרות פיצויים

ניתן להגיש במסלקה בקשות לקבלת מידע בדבר יתרות הפיצויים הצבורות של המעסיק

מידע למעסיק על עובדים חדשים

בקשת מידע עבור מעסיק על מוצרים פנסיונים פעילים של עובדים חדשים

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית

בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:

עדיין אין לכם חשבון? 

בחרו את סוג המשתמש להרשמה לאתר:

עדיין אין לכם חשבון? 

בחרו את סוג המשתמש להרשמה לאתר:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית

בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:

כניסה לשירות באמצעות:

פנייה לחברה מנהלת בגין מענה ששלחה

רישום של סוכן/ יועץ חדש