src="https://www.facebook.com/tr?id=945292609431926&ev=PageView &noscript=1"/>

מדריך למשתמש

איך מעבירים דיווח חודשי?
איך מבצעים הפקדות כספיות? (סליקה כספית)
איך להתקין מזהה כרטיס חכם במחשב שלך?
אני לקוח קיים – כיצד נרשמים לשירותי הסליקה?
דיווח על ביטול תנועות/ דוח שלילי
הפקת דוחות מענים
תקנות הדיווח החדשות- ינואר 2016.
ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:
סוכנים ויועצים
חוסכים
מעסיקים
כניסה
כניסה
כניסה
הכנס לשירות באמצעות:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את דרך ההרשמה לאתר בהתאם לסטטוס המשתמש:
חוסכים
הרשמו וקבלו את המידע הפנסיוני שלכם
הרשמה
מעסיקים
הרשמה
סוכנים/יועצים
עברו להרשמה מעמוד הבית
הרשמה