src="https://www.facebook.com/tr?id=945292609431926&ev=PageView &noscript=1"/>

כיצד נרשמים

עבודה באמצעות ממשק המסלקה מצריכה רישום מקדים למערכת, אותו ניתן לבצע מעמוד הבית של אתר זה בהליך קצר ופשוט.

 

כל מעסיק יכול להירשם ולפעול במערכת באופן ישיר או לאפשר למייצג (סוכן, רו"ח וכיו"ב) הפועל מטעמו להירשם לשירות ולפעול בשמו.

 

העבודה בממשק אפשרית למעשה לכל מעסיק או מייצג בעל חיבור פשוט לרשת האינטרנט ולא מצריכה יכולות טכניות מורכבות נוספות (למעט מעסיקים אשר יחליטו לפעול באמצעות נתיב גישה מורכב יותר).

בנוסף, על המעסיק או המייצג הפועל בשמו להיות בעל אמצעי זיהוי לכניסה למערכת:

     

  • במידה ויש ברשות המעסיק/מייצג כרטיס חכם (המשמש לדיווחי מס הכנסה ומע"מ) – ניתן להירשם ולדווח באמצעותו.
  •  מייצג אשר ברשותו טוקן שניתן לו מהמסלקה (מעצם היותו סוכן או יועץ רשום למערכת) יוכל לפעול באמצעות אותו הטוקן.
  •  במידה ואין למעסיק או לפועל בשמו אחד מן השניים, תספק המסלקה ללקוח ולמורשי הגישה הפועלים תחתיו אמצעי זיהוי (טוקן) חדש וייעודי לעבודה (רכישתו כרוכה בתשלום).

 


מעוניינים להתחיל בתהליך הרישום?

לרישום ללא אמצעי זיהוי לחצו על הקישור>>

לרישום באמצעות טוקן של המסלקה לחצו על הקישור>>

לרישום באמצעות כרטיס חכם – נא חברו את הכרטיס לקורא הכרטיסים ולחצו על הקישור>>

 

לסרטוני הדרכה – כיצד נרשמים וכיצד עובדים באמצעות המערכת לחצו על הקישור>>

 

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:
סוכנים ויועצים
חוסכים
מעסיקים
כניסה
כניסה
כניסה
הכנס לשירות באמצעות:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את דרך ההרשמה לאתר בהתאם לסטטוס המשתמש:
חוסכים
הרשמו וקבלו את המידע הפנסיוני שלכם
הרשמה
מעסיקים
הרשמה
סוכנים/יועצים
עברו להרשמה מעמוד הבית
הרשמה