ביוזמת ובפיקוח
רשות שוק ההון,
ביטוח וחיסכון

קבצים עדכניים לעבודה מול המסלקה

להורדת חוזר מבנה אחיד – לחצו כאן (תאריך עדכון: 8/2/2022)

נושא ממשק גרסה עדכנית תאריך תחילת התוקף לינק לקובץ אקסל שבו פירוט השדות בממשק לינק לקבצי XSD הממשק משמש עבור
אירועים ממשק אירועים 006 21/06/2020 שליחת בקשות לקבלת מידע ו/או הוראות לביצוע פעולה מחוסך או מבעל רישיון לגוף מוסדי
אחזקות ממשק אחזקות 008 21/06/2020 שליחת מידע מפורט על מוצר/ים פנסיונים מגוף מוסדי למגיש בקשת המידע
יתרות פיצויים ממשק יתרות פיצויים 004 25/11/2018 שליחת מידע על יתרות הפיצויים הצבורות במוצר פנסיוני של חוסך מגוף מוסדי למגיש בקשת המידע
משוב מנהלי והתראות ממשק משוב מנהלי והתראות 008 21/06/2020 משלוח התייחסות מגורם שקיבל ממשק כל שהוא על קבלה תקינה או תקלות שמצא בממשק (משוב א'), או מענה מנהלי (כגון "עמית לא קיים") לבקשת מידע (משוב ב')
ניוד נספח א, נספח א +ד, נספח ה/ ה1, נספח י הפרשי תשואות 002 22/05/2022 משלוח בקשה לניוד חשבון מהקופה המקבלת לקופה המוסרת, אישור/דחיית הבקשה, ומשלוח השלמות לפעולת הניוד לאחר ביצועה (כגון הפרשים בגין איחור)
נספח ז + ח 002 22/05/2022 שליחת מידע מפורט על החשבון המנויד ("סדין")
מעסיקים דיווח ממשק מעסיקים שוטף ושלילי 004 22/05/2022 משלוח רשימת ההפרשות החודשיות של העובדים ממעסיק לגוף מוסדי (שוטף) ובקשות להחזרת כספים (שלילי)
היזון מסכם 004 22/05/2022 משלוח משוב מהגוף המוסדי למעסיק על קליטת/אי קליטת כל הפרשה שדווחה לעובד, בצמוד לקבלת קובץ הדיווח המקורי ("היזון מסכם שוטף") ומידי שבוע ביחס לדיווחים שלא נקלטו ("היזון מסכם שבועי")
היזון שנתי 002 22/05/2022 משלוח ריכוז הפרשות שנתי לעובד מהגוף המוסדי למעסיק

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית

בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:

עדיין אין לכם חשבון? 

בחרו את סוג המשתמש להרשמה לאתר:

עדיין אין לכם חשבון? 

בחרו את סוג המשתמש להרשמה לאתר:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית

בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:

כניסה לשירות באמצעות:

רישום של סוכן/ יועץ חדש