ביוזמת ובפיקוח
רשות שוק ההון,
ביטוח וחיסכון

סרטוני הדרכה | חוסכים

איך נרשמים לאתר המסלקה הפנסיונית?
איך ניתן לעדכן את פרטי האישיים בחברה מנהלת?
כיצד לתת הרשאה לסוכן או יועץ? הפקת קוד באתר המסלקה

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית

בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:

עדיין אין לכם חשבון? 

בחרו את סוג המשתמש להרשמה לאתר:

עדיין אין לכם חשבון? 

בחרו את סוג המשתמש להרשמה לאתר:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית

בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:

כניסה לשירות באמצעות:

רישום של סוכן/ יועץ חדש