src="https://www.facebook.com/tr?id=945292609431926&ev=PageView &noscript=1"/>

מדריך למשתמש

השימוש במערכת הנו פשוט וקל. לנוחיותך, סרטוני הדגמה אשר יסייעו לך בצעדיך הראשונים במערכת.

איך אני צופה במידע הפנסיוני שלי?
איך קוראים את הדוח מהמסלקה? באדיבות ארגון "פעמונים"
איך ניתן לעדכן את פרטי האישיים בחברה מנהלת
כיצד לתת הרשאה לסוכן או יועץ? הפקת קוד באתר המסלקה
ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:
סוכנים ויועצים
חוסכים
מעסיקים
כניסה
כניסה
כניסה
הכנס לשירות באמצעות:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את דרך ההרשמה לאתר בהתאם לסטטוס המשתמש:
חוסכים
הרשמו וקבלו את המידע הפנסיוני שלכם
הרשמה
מעסיקים
הרשמה
סוכנים/יועצים
עברו להרשמה מעמוד הבית
הרשמה