ביוזמת ובפיקוח
רשות שוק ההון,
ביטוח וחיסכון

בקשת לקוח לקבלת מידע אודות נתונים שהועברו לגביו במערכת

בקשת לקוח לקבלת מידע אודות נתונים שהועברו לגביו במערכת

  • שירותים
  • בקשת לקוח לקבלת מידע אודות נתונים שהועברו לגביו במערכת

הגשת בקשת מידע על מוצרי החוסך אפשרית לביצוע על ידי כל סוכן/יועץ פנסיוני אשר קיבל את אישורכם לך (חתימה על ייפוי כוח או אישור ממוכן שנתתם במערכת הסוכן). לפעמים נוצר רצון או צורך לבדוק ולראות מי הם הסוכנים אשר הגישו בקשות מידע שכאלו עלי.

הפעולה מאפשרת לחוסך לקבל מידע אודות כל הבקשות שהוגשו על שמו במערכת.

המידע לא כולל נתונים על המוצרים של החוסך שדווחו למגיש הבקשה אלא נתונים טכניים בלבד על הבקשה, כגון: זהות המבקש, מועד הבקשה, סוג הבקשה שהוגשה וכו'.

לביצוע הפעולה, יש להיכנס לאזור האישי בחשבון שלכם:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית

בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:

עדיין אין לכם חשבון? 

בחרו את סוג המשתמש להרשמה לאתר:

עדיין אין לכם חשבון? 

בחרו את סוג המשתמש להרשמה לאתר:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית

בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:

כניסה לשירות באמצעות:

רישום של סוכן/ יועץ חדש