ביוזמת ובפיקוח
רשות שוק ההון,
ביטוח וחיסכון

מידע פנסיוני מגוף מסוים לחוסך – באופן מתמשך

מידע פנסיוני מגוף מסוים לחוסך – באופן מתמשך

  • שירותים
  • מידע פנסיוני מגוף מסוים לחוסך – באופן מתמשך

עלות הבקשה: מחיר בקשה ל-12 חודשים: 36.5 ₪ | מחיר בקשה ל-24 חודשים: 58.5 ₪ | מחיר בקשה ל-36 חודשים: 80.5 ₪

בקשה זו תאפשר לך לקבל מידע על כלל החסכונות הפנסיונים שלך המנוהלים בחברה מסוימת, באופן שוטף ועל פי התדירות אותה תגדיר.

להגשת הבקשה בחר את שם החברה המנהלת, את תדירות קבלת המידע, את משך תקופת הבקשה ולחץ על כפתור "הגש בקשה"

לביצוע הפעולה, יש להיכנס לאזור האישי בחשבון שלכם:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית

בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:

עדיין אין לכם חשבון? 

בחרו את סוג המשתמש להרשמה לאתר:

עדיין אין לכם חשבון? 

בחרו את סוג המשתמש להרשמה לאתר:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית

בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:

כניסה לשירות באמצעות:

רישום של סוכן/ יועץ חדש