ביוזמת ובפיקוח
רשות שוק ההון,
ביטוח וחיסכון

מידע פנסיוני מכל הגופים לחוסך – באופן מתמשך

מידע פנסיוני מכל הגופים לחוסך – באופן מתמשך

  • שירותים
  • מידע פנסיוני מכל הגופים לחוסך – באופן מתמשך

עלות הבקשה: 20 ₪ עבור מענה חד פעמי + 1 ₪ לכל מענה חודשי נוסף / + 2.5 ₪ לכל מענה רבעוני נוסף / + 4 ₪ לכל מענה חצי שנתי נוסף
קבלת תמונת הפנסיה המלאה (מידע מכל הגופים) באופן מתמשך על פי תדירות לבחירה: קבלת המידע בכל חודש / אחת לרבעון / אחת לחצי שנה.

שירות זה מאפשר לחוסכים לעקוב אחר מצבם הפנסיוני תוך שהם מקבלים מידע עדכני אחת לתקופה מוגדרת.

  • קבלת המידע מחייבת את רישום החוסך במסלקה ושליחת בקשה למידע מכלל הגופים על ידי החוסך עצמו, תוך סימון כי מדובר בבקשה למידע מתמשך.
  • על החוסך להגדיר את התדירות המבוקשת לקבלת המידע: חודשית, רבעונית או חצי שנתית.
  • המידע יישלח באופן יזום על ידי החברה המנהלת ויוצג בפורטל המסלקה בתדירות שהוגדרה על ידי החוסך  ללא צורך בביצוע פעולה יזומה נוספת מצידו
  • סוכן אינו רשאי להגיש בקשה מסוג זה

לביצוע הפעולה, יש להיכנס לאזור האישי בחשבון שלכם:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית

בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:

עדיין אין לכם חשבון? 

בחרו את סוג המשתמש להרשמה לאתר:

עדיין אין לכם חשבון? 

בחרו את סוג המשתמש להרשמה לאתר:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית

בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:

כניסה לשירות באמצעות:

רישום של סוכן/ יועץ חדש