ביוזמת ובפיקוח
רשות שוק ההון,
ביטוח וחיסכון

מידע פנסיוני מגוף מסוים

מידע פנסיוני מגוף מסוים

בקשה זו הנה בקשה למידע על כלל המוצרים של חוסך המנוהלים בחברה מסוימת.

המידע המוחזר זהה בהיקפו ובפורמט הדיווח למידע המוחזר בבקשת מידע על כל מוצרי החוסך, אולם הוא מתייחס למוצרים המנוהלים אצל הגוף המוסדי הנבחר בלבד

 

בקשה זו מתאימה לחוסכים אשר לא יודעים לספק את מספרי החשבונות/פוליסות, אולם כן יודעים לספק את שם החברה המנהלת.

במקרה כזה יידרש מגיש הבקשה (חוסך או סוכן/יועץ בשמו של חוסך)  לבחור את שם החברה המנהלת.

לביצוע הפעולה, יש להיכנס לאזור האישי בחשבון שלכם:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית

בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:

עדיין אין לכם חשבון? 

בחרו את סוג המשתמש להרשמה לאתר:

עדיין אין לכם חשבון? 

בחרו את סוג המשתמש להרשמה לאתר:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית

בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:

כניסה לשירות באמצעות:

רישום של סוכן/ יועץ חדש