ביוזמת ובפיקוח
רשות שוק ההון,
ביטוח וחיסכון

עדכון פרטים אישיים

עדכון פרטים אישיים

השירות מאפשר לעדכן את פרטיו האישים של לקוח כפי שהם שמורים בחברה בה מתנהלי לו מוצר/מוצרים, לרבות עדכון שם משפחה, כתובת, מייל, טלפון, תאריך לידה, מין, פרטי בני משפחה וכד'.
בעת העברת העדכון ניתן לבחור בין עדכון הפרטים בכל המוצרים שיש לי בחברה מנהלת מסוימת או בעדכון הפרטים במוצר מסוים המתנהל באותה החברה.

עלות מידע על המוצר המתעדכן – 4 ש"ח 

לביצוע הפעולה, יש להיכנס לאזור האישי בחשבון שלכם:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית

בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:

עדיין אין לכם חשבון? 

בחרו את סוג המשתמש להרשמה לאתר:

עדיין אין לכם חשבון? 

בחרו את סוג המשתמש להרשמה לאתר:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית

בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:

כניסה לשירות באמצעות:

רישום של סוכן/ יועץ חדש