ביוזמת ובפיקוח
רשות שוק ההון,
ביטוח וחיסכון

קבלת מידע פנסיוני בכניסה לעבודה חדשה | חוסכים

קבלת מידע פנסיוני בכניסה לעבודה חדשה | חוסכים

  • שירותים
  • קבלת מידע פנסיוני בכניסה לעבודה חדשה | חוסכים

על פי הוראות החוק, לעובד שמורה הזכות המלאה לבחור את המוצרים הפנסיוניים אליהם יפקיד המעסיק את כספי הפנסיה שלו.

בחירת/שינוי המוצרים הפנסיוניים שלי, הגם שמותר לי לבצע אותה בכל עת, היא אירוע שמתרחש תמיד בעת ההגעה למקום עבודה חדש, ואלו חלק מחובות המעביד לברר איתך כעובד חדש אילו מוצרים פנסיוניים אתה רוצה.

חלק מהעובדים מנצלים את ההזדמנות בכדי לעשות שינוי במוצרים, ואחרים דווקא מעדיפים להמשיך ולהפקיד את הכספים במוצרים הפנסיוניים שהיו להם במקום העבודה הקודם. שימור המוצרים שהיו לי עשוי להתברר כצעד נבון ככל שהקדשתי בעת הבחירה הקודמת זמן ותשומת לב לבחירה מושכלת, הבחירה נעשתה בטווח זמן סביר לאחור ולא חלו שינויים מהותיים מאז במצבי המשפחתי והפיננסי, וכמובן ככל שאני שבע רצון מהספק/ים שבחרתי אז (דמי ניהול נמוכים, תשואות טובות, קבלתי הטבות מיוחדות, השירות והזמינות טובים וכד')

למען שמירה על המשך ההפקדות למוצרים שיש לי, נדרשים למעסיק ולך מידע טכני (קודי זיהוי שונים של ספק השירות, מספר חשבן הבנק של הספק וכד') על מוצרים הפנסיונים הפעילים אליהם הופקדו כספים בשנה האחרונה.

הגשת הבקשה וקבלת המידע קצרה ופשוטה והיא אפשרית גם דרך טלפון נייד, ובסיומה תקבל דוח אותו תתבקש למסור למעסיק החדש. דוח זה כולל את כל הנתונים הטכניים הנדרשים למעסיק החדש בכדי להמשיך ולבצע את ההפקדות למוצרים שכבר קיימים לך

השירות ניתן ללא עלות, אינו דורש הרשמה לשירותי המסלקה וניתן לביצוע גם באמצעות הטלפון הנייד.

להגשת בקשה יש ללחוץ כאן

לביצוע הפעולה, יש להיכנס לאזור האישי בחשבון שלכם:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית

בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:

עדיין אין לכם חשבון? 

בחרו את סוג המשתמש להרשמה לאתר:

עדיין אין לכם חשבון? 

בחרו את סוג המשתמש להרשמה לאתר:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית

בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:

כניסה לשירות באמצעות:

רישום של סוכן/ יועץ חדש