ביוזמת ובפיקוח
רשות שוק ההון,
ביטוח וחיסכון

אודות חברת Swiftness

חברת סוויפטנס בע"מ (ח.פ. 514813450) הינה החברה היחידה בישראל המחזיקה ברישיון מטעם רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון להקמה ותפעול של "מערכת סליקה פנסיונית מרכזית".

החברה הינה חברה בבעלות פרטית, והיא הוקמה בשנת 2013 בהתאם להוראות המכרז על ידי חברת "נס טכנולוגיות" אשר זכתה במכרז משרד האוצר להקמת והפעלת המסלקה הפנסיונית הראשונה בישראל. כיום נמצאת החברה בבעלות מלאה של חברת נאטיל טכנולוג'יס בע"מ.

החברה עוסקת אך ורק בנושאים הקשורים למסלקה הפנסיונית, ובהתאם להוראות החוק פעילותה מפוקחת ומבוקרת באופן מלא על ידי רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון.

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית

בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:

עדיין אין לכם חשבון? 

בחרו את סוג המשתמש להרשמה לאתר:

עדיין אין לכם חשבון? 

בחרו את סוג המשתמש להרשמה לאתר:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית

בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:

כניסה לשירות באמצעות:

רישום של סוכן/ יועץ חדש